Защо Simbula e правилният избор за Ваш консултант?

Създаването и управляването на бизнес в България, задачата с която и Вие сте се заели, е невероятно преживяване за предприемачите, но повечето от тях се провалят, не защото не са находчиви, вдъхновени и целеустремени, а  защото подценяват сложността на административните изисквания и реалното им отражение върху бизнеса.

Докато повечето предприемачи изграждат успешните си бизнеси, реализират вдъхновяващи бизнес идеи, променят света, те са изложени на една сериозна опасност – пропускането на някоя от многобройните държавни регулации.

Вие не трябва да се фокусирате върху регулациите, а върху изграждането на бизнеса си. Ние с радост ще поемем ролята на преводач от езика на държавните регулации на езика на бизнеса Ви, за да имате кристална яснота и предвидимост и да се фокусирате върху създаването на продуктите и услугите си, докато ние се грижим за административните изисквания към Вашия бизнес.

Услуги

Счетоводни и ТРЗ услуги

Комплексно счетоводно обслужване

Всеки собственик и управител на бизнес трябва да разполага със спокойствието да развива продуктите и услугите си. Симбула е довереният партньор на Вашия бизнес, изцяло отдаден да следи за всички нови наредби и промени и да спазва законоустановените срокове, без да Ви задава излишни въпроси, без да се разболява и да излиза в отпуск.

Финансов директор на непълен работен ден

Финансов директор, когато Ви е необходим

Всеки бизнес може да стане още по-успешен. Широко разпространено и грешно схващане е, че от финансов директор се нуждаят само корпорациите, защото само те могат да си го позволят. Симбула е тук, за да подкрепи прохождащите компании и малкият и среден бизнес в пътя им към успеха.

Данъчно консултиране

Няма задача без решение

Създаването на предвидимост и яснота е право на всеки бизнес. Симбула е Вашият личен данъчен консултант на бързо набиране в телефона Ви. Винаги когато се колебаете какъв ще е данъчният ефект от дадена сделка, Симбула е насреща с различни сценарии, за да може Вие да вземете информирано решение.

Правни услуги

Изборът на правилния път, предрешава резултата

Ясното разбиране на възможните алтернативи е в основата на постигането на желаната крайна цел. Юридическият екип на Симбула е на Ваше разположение както за сложни бизнес задачи, така и за подготовка на документите необходими за ежедневното функциониране на Вашия бизнес.

Пазарни анализи

Ключът към търсения резултат

Всеки има нужда от опорна точка, за да оцени успеха си. Познаването на средата, в която работите е първата крачка към разбирането й. Разбирането и яснотата са основата на добре премислените решения и ефективните действия.

Партньори

Лого на International Tax Specialist Group
Лого на Асоциацията на счетоводителите и счетоводните предприятия
Лого на Founder Institute
Лого на i5invest
Лого на Британско-българската бизнес асоциация
Лого на Норвежко-българската бизнес група
Ние в Симбула вярваме, че всеки човек е пълноценен и успял тогава, когато следва призванието си. Вашето – да създавате и развивате успешен бизнес, а нашето – да Ви помагаме в управлението му.

Радваме се, че работим с...

Лого на nuvolo
Лого на PharmaLex
Лого на SGP Biodynamics
Лого на NM Genomix
Лого на Фондация Синергия
Лого на Онлайн Директ
Лого на Farstar
Лого на Biotech Atelier
Лого на Асцендент
Лого на hacker.works
Лого на healthyco
Лого на LC Waikiki
Лого на Intelekt Power

...и те ни ценят

Истории на успеха

Популярни въпроси

За да се регистрира (Е)ООД на първо място е необходимо да се запази уникално име в Агенцията по вписванията, след което се подготвя и се подава заявление за вписване на обстоятелства относно (Е)ООД. Към заявлението за вписване на (Е)ООД се прилагат следните документи:

 • Решение на едноличния собственик/съдружниците за учредяване на (Е)ООД;
 • Дружествен договор за ООД или Учредителен акт за ЕООД;
 • Съгласие да бъде избран за управител и образец от подписа – нотариално заверено;
 • Декларация по чл. 142 от Търговския закон;
 • Декларация по чл. 13 ал. 4 от Закона за търговския регистър;
 • Документ за внесен капитал;
 • Документ за внесена държавна такса за регистрация на (Е)ООД.

Ако дружеството Ви е регистрирано по ЗДДС, всеки месец. Ако не е регистрирано, веднъж годишно.

Да се грижи за това дружеството Ви да отговаря на всички очаквания на държавата. Да Ви предупреждава за въвеждането на нови регулации в областта на счетоводството и данъците, които засягат бизнеса Ви. Да Ви предупреждава за изискванията, които вече трябва да спазвате, предвид развитието на бизнеса Ви (достигане на оборот за регистрация по ЗДДС, покупка на услуги от чужбина).

Това е избор, който трябва да направите на база на размера на дружеството и обема на счетоводната работа. По принцип за дружества в сферата на търговията и услугите е по-изгодно да работят със счетоводна кантора, докато за дружества в сферата на производството е оптимално да работят с вътрешно счетоводство. При взимането на това решение следва да имате предвид, че в счетоводството сроковете са установени със закон и не подлежат на договаряне, т.е. трябва да сте сигурен, че дори в ситуация, в която счетоводителят Ви е възпрепятстван да подготви и подаде отчетите ще се справите. Това обикновено води до назначаване на втори човек. При работа със счетоводна кантора този проблем не съществува за Вас.

Всяко дружество, дори най-малкото, може да се възползва от познанието на финансист. Препоръчително е дружества, които предоставят услуги на крайни клиенти да се посъветват с финансист при създаването на бизнес модела си.

Задачите на финансовия директор в едно малко или средно дружество са:

 • да се увери, че компанията продава продуктите си на правилната цена;
 • да се увери, че компанията купува необходимите ѝ стоки и услуги на оптимална цена;
 • да участва в разговорите с по-сложни доставчици, като банки, лизингови дружества, мобилни оператори, доставчици на ключови продукти и услуги;
 • да създаде и поддържа мениджърска отчетност;
 • да помага на предприемачите и мениджърите да разбират тенденциите зад цифрите в мениджърската отчетност;
 • да организира и напътства процеса по планиране и бюджетиране на дейността на компанията;
 • да проверява критично бизнес модела на компанията и да търси варианти за оптимизацията му;

Данъчното планиране е процес на внимателно оглеждане от всички законови гледни точки на дадена сделка, била тя за покупка или продажба на стока, услуга, имот, дялове и т.н. и оценката на данъчната тежест, която ще възникне в следствие на изпълнението ѝ.

Данъчното планиране носи предвидимост, сигурност и спокойствие, че ще постигнете точно резултата, който очаквате, без да има „изненадващи“ данъчни разходи.

Екип

Екипът на Симбула е комбинация от предприемачи и специалисти с дълбока експертиза във всички ключови сфери, касаещи управлението на бизнеса. Ние говорим едновременно езика на счетоводството, данъците, правото, банките и сме готови да го преведем за Вас на езика на бизнеса.

Портретна снимка на Живко Иванов
Живко Иванов
Управляващ партньор
Абстрактно изображение заместващо липсваща снимка
Дилян Цветанов
Управляващ партньор
Абстрактно изображение заместващо липсваща снимка
Татяна Стамова
Главен счетоводител
Ерик Миланов
Мениджър анализ на данни
Стилияна Мандажиева
Главен счетоводител
Десислава Василева
Счетоводител
Красимира Васева
Счетоводител
Петя Георгиева
Счетоводител
Маргарита Димова
Главен счетоводител
Венцислава Симеонова
Счетоводител
Таня Панайотова
Счетоводител
Диана Василева
ТРЗ
Сузана Стефанова
ТРЗ
Недялка Величкова
Специалист плащания
Милена Миланова
Адвокат
Евгени Иванов
Адвокат
Боян Станчев
Юрисконсулт
Николай Гайдаров
Софтуерен разработчик
Анна-Мария Йорданова
Административен мениджър

Контакт

Цялата експертиза и подкрепа, от която се нуждаете за успешното администриране на бизнеса Ви е събрана, структурирана и готова да започне работа за Вас. Поискайте оферта.

Име или фирма *
person
Fill out this field
Email *
alternate_email
Обещаваме да го запазим в тайна
Моля, въведете валиден имейл адрес.
Колко прави 24 - 8 = ?
shield
Enter the equation result to proceed
keyboard_arrow_up
Skip to content