Шест са възможностите за финансиране на болници, университети и фирми в сферата на здравеопазването по европроекти през следващата година. Средствата, които биха могли да влязат в сектора възлизат на 80 млн. лв., показва анализ на консултантската компания „Симбула“. Той беше представен по време на конференцията „Актуални проблеми пред финансовото управление на лечебните заведения за болнична помощ“.

Първата опция е по програмата „Наука и образование за интелигентен растеж“. По нея през 2018 г. ще бъде отпусната безвъзмездна помощ от 100 млн. лв. за изграждане на регионални научни центрове. Очакваната дата за обявяване на процедурата е през март следващата година. По програмата могат да кандидатстват университети, научноизследователски институти, агенции за технологичен трансфер, иновационни посредници, ориентирани към изследователска дейност, местните власти.

Целия материал четете на clinica.bg

Често задавани въпроси
Тук можете да откриете отговорите на най-често задаваните въпроси свързани с воденето на съвременно счетоводство и спазването на финансовото законодателство на България и ЕС. Потърсете отговори
Пазарни анализи
Финансово здрава ли е системата на Здравеопазване в България? Виж всички анализи
Свали бланки
Разгледайте най-често използваните счетоводни документи и свалете необходимите ви бланки, които можете да попълните и изпратите на нас или вашите контрагенти. Попълни и изпрати