Ценностите при подбора на кандидати

Споделете тази публикация

В този брой ще споделим една добра практика за критерии при селектиране на кандидати, който може би остава малко подценен или не разбран напълно, а именно – ценностите. Тук използваме „ценности“ съвсем прагматично като това, което е важно/интересно/смислено за човек.

Защо точно тях като критерии?

Ценностите имат силно влияние върху начина на възприемане на реалността, в случая – професионалната такава. Те влияят на това как човек ще интерпретира дадена ситуация, а оттам и решенията, които ще вземе относно значението й. А, накрая, може би най-важно, какво ще бъде неговото поведение.

Как да ги използваме в процеса на подбор?

Добра стартова точка е определяне на ценностните изискванията, които позицията/екипа/компанията предпоставя към подходящите кандидати. Добра практика е да се идентифицират 3 водещи ценности, с най-голямо значение за успешно изпълнение на ролята. Например, самостоятелност (независимост) при вземането на решения, лоялност (принадлежност), значимост (по-висок смисъл) на самата работа и др.

Това, което е важно/значимо/интересно/смислено за кандидата не винаги се разкрива с директен въпрос. Далеч по-достоверна техника е „индиректното“ наблюдение – през поведението на кандидата, през начина му на представяне, изказа, жестовете и др. Или по-конкретно, ето 3 неща, които може да използвате за получаване на по-качествена информация.

  1. Нестандартен процес на подбор

Ценностите се проявяват по-чисто в по-слабо формализиран процес на подбор. Ако подходите с типично структурирано интервю, със стандартни, типови въпроси, е много вероятно кандидата да започне да влезе в ролята на „интервюирания“, с което да повлия на обратната връзка. По-добър подход е да проведете интервюто с по-слаба формалност и не толкова строга структура.

  1. Проучване в различни области

Може да получите допълнителна информация за ценностите през проучване на кандидата в други области. Различни професионални и социални мрежи също могат да дадат информация (до колкото е възможно).

  1. Мотивацията във вземането на решение

Как е правил кариерните си избори до момента (и как прави този)? Особено мотивационния импулс при вземане на трудни решения. Кое го впечатлило в обявата или пък в компанията. Дали за него са важни значимите резултати на позицията, или пък принадлежността към даден екип/професионална група. Или пък разнообразието или сигурността? Така може да видите кои ценности мотивират изборите и да получите информация относно бъдещето поведение в подобен контекст.

И може би най-важното е да се проследи проявлението на всяка ценност от гледна точка на контекста и комбинацията на всички по-горе техники. По този начин се получава по-висока достоверност и предвидимост на бъдещето поведение.

Експериментирайте смело,

Успех!

Предишна публикация
Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19
Следваща публикация
Нови законови изменения във връзка с годишните финансови отчети
Прочетете още
keyboard_arrow_up
Skip to content