През последните години, развитието и функционирането на системата на българското здравеопазване се характеризира с множество недостатъци, проблеми и трудности. Продължаващият „Дебат на тема Здравеопазване“ в страната вече е посочил цял комплекс от политически, финансови, организационни и управленски детерминанти на сегашната ситуация. Той също така е предвестник на един очевиден извод: че един от основните проблеми на системата е липсата на стандартизирана, ценна информация за извършване на оценки, резултати и задълбочени анализи.

Докладът на Симбула обобщава цялата финансова информация от всички годишни финансови отчети на всички лечебни заведения за болнична помощ за периода 2006 г. до 2013 г. Позовавайки се на тази финансова информация, докладът разкрива в различни панели с данни по години информация като:

  • Общ брой на лечебните заведения за болнична помощ във всяка година от 2006 г. до 2013 г.;
  • Общ размер на Приходите на лечебните заведения за болнична помощ във всяка година от 2006 г. до 2013 г.;
  • Общ размер на Разходите на лечебните заведения за болнична помощ във всяка година от 2006 г. до 2013 г.;
  • Общ размер на Нетната печалба на лечебните заведения за болнична помощ във всяка година от 2006 г. до 2013 г.;
  • Топ 10 на лечебните заведения за болнична помощ по Приходи за всяка година от 2006 г. до 2013 г.
  • Обща Задлъжнялост на системата на здравеопазването от 2006 г. до 2013 г.; и т.н.

Целта на доклада е да предостави лесно-достъпна финансова информация, въз основа на която да бъдат направени допълнителни, по задълбочени анализи, както и да постави първата стъпка в процеса на разкриване на „бенчмарка“ на българското здравеопазване.

Често задавани въпроси
Тук можете да откриете отговорите на най-често задаваните въпроси свързани с воденето на съвременно счетоводство и спазването на финансовото законодателство на България и ЕС. Потърсете отговори
Пазарни анализи
Финансово здрава ли е системата на Здравеопазване в България? Виж всички анализи
Свали бланки
Разгледайте най-често използваните счетоводни документи и свалете необходимите ви бланки, които можете да попълните и изпратите на нас или вашите контрагенти. Попълни и изпрати