Why is Simbula the right choice for your consultant?

Creating and running a business in Bulgaria is an incredible experience for entrepreneurs, but many of them do not reach their full potential because they underestimate the complexity of administrative requirements and their real impact on business.

Докато повечето предприемачи изграждат успешните си бизнеси, реализират вдъхновяващи бизнес идеи, променят света, те са изложени на една сериозна опасност – пропускането на някоя от многобройните държавни регулации.

Вие не трябва да се фокусирате върху регулациите, а върху изграждането на бизнеса си. Ние с радост ще поемем ролята на преводач от езика на държавните регулации на езика на бизнеса Ви, за да имате кристална яснота и предвидимост и да се фокусирате върху създаването на продуктите и услугите си, докато ние се грижим за административните изисквания към Вашия бизнес.

Бизнес линии

Accounting and Payroll

Comprehensive accounting services

Every business owner and manager needs the peace of mind to develop their products and services. Simbula is the trusted partner for your business, fully committed to monitoring all new regulations and changes and complying with statutory deadlines. We will not burden you with unnecessary questions, nor will we be absent due to sick leave or vacation.

Part-time CFO

CFO when you need it

Any business has the potential to become even more successful. It is a common misconception that only corporations need a CFO. Simbula is here to support start-ups, small and medium-sized businesses on their path to success.

Tax consulting

Every problem has a solution

Creating predictability and clarity is the right of every business. Simbula is your personal tax speed dial consultant. Whenever you are hesitant about the effect of a transaction on your taxes, Simbula is ready to offer you different scenarios so that you can make an informed decision.

Legal services

Choosing the right path predetermines the result

A clear understanding of possible alternatives is the basis to achieving the desired end goal. The legal team at Simbula is at your disposal both for complex business tasks as well as the preparation of documents necessary for the day to day running of your business.

Market analysis

The key to the desired result

Everyone needs a point of reference to evaluate their success. Knowing the environment in which you work is the first step towards understanding it. Understanding and clarity are the basis of well-thought-out decisions and effective actions.

Партньори

International Tax Specialist Group Logo
Logo of the Association of the Accountants and the Accounting Companies
Founder Institute Logo
i5invest Logo
British Bulgarian Business Association Logo
Norwegian-Bulgarian Business Group Logo
Ние в Симбула вярваме, че всеки човек е пълноценен и успял тогава, когато следва призванието си. Вашето, да създавате и развивате успешен бизнес, а нашето – да Ви помагаме в управлението му.

Гордеем се с нашите клиенти...

nuvolo
Logo of PharmaLex
Logo of SGP Biodynamics
Logo of NM Genomix
Logo of the Synergia Foundation
Logo of Online Direct
Logo of Ocado
Logo of Biotech Atelier
Logo of Ascendent
Лого на hacker.works
Logo of healthyco
Logo of LC Waikiki

...и те ни ценят

Популярни въпроси

За да се регистрира (Е)ООД на първо място е необходимо да се запази уникално име в Агенцията по вписванията, след което се подготвя и се подава заявление за вписване на обстоятелства относно (Е)ООД. Към заявлението за вписване на (Е)ООД се прилагат следните документи:

 • Решение на едноличния собственик/съдружниците за учредяване на (Е)ООД;
 • Дружествен договор за ООД или Учредителен акт за ЕООД;
 • Съгласие да бъде избран за управител и образец от подписа – нотариално заверено;
 • Декларация по чл. 142 от Търговския закон;
 • Декларация по чл. 13 ал. 4 от Закона за търговския регистър;
 • Документ за внесен капитал;
 • Документ за внесена държавна такса за регистрация на (Е)ООД.

Ако дружеството Ви е регистрирано по ЗДДС, всеки месец. Ако не е регистрирано, веднъж годишно.

Ако дружеството Ви е регистрирано по ЗДДС, всеки месец. Ако не е регистрирано, веднъж годишно.Да се грижи за това дружеството Ви да отговаря на всички очаквания на държавата. Да Ви предупреждава за въвеждането на нови регулации в областта на счетоводството и данъците, които засягат бизнеса Ви. Да Ви предупреждава за изискванията, които вече трябва да спазвате, предвид развитието на бизнеса Ви (достигане на оборот за регистрация по ЗДДС, покупка на услуги от чужбина).

Това е избор, който трябва да направите, на база на размера на дружеството и обема на счетоводната работа. По принцип за дружества в сферата на търговията и услугите е по-изгодно да работят със счетоводна кантора, докато за дружества в сферата на производството е оптимално да работят с вътрешно счетоводство. При взимането на това решение следва да имате предвид, че в счетоводството сроковете са установени със закон и не подлежат на договаряне, т.е. трябва да сте сигурен, че дори в ситуация, в която счетоводителят Ви е възпрепятстван да подготви и подаде отчетите ще се справите. Това обикновено води до назначаване на втори човек. При работа със счетоводна кантора този проблем не съществува за Вас.

Всяко дружество, дори най-малкото може да се възползва от познанието на финансист. Препоръчително е дружества, които предоставят услуги на крайни клиенти да се посъветват с финансист при създаването на бизнес модела си.

Задачите на финансовия директор в едно малко или средно дружество са:

 • да се увери, че компанията продава продуктите си на правилната цена;
 • да се увери, че компанията купува необходимите й стоки и услуги на оптимална цена;
 • да участва в разговорите с по-сложни доставчици, като банки, лизингови дружества, мобилни оператори, доставчици на ключови продукти и услуги;
 • да създаде и поддържа мениджърска отчетност;
 • да помага на предприемачите и мениджърите да разбират тенденциите зад цифрите в мениджърската отчетност;
 • да организира и напътства процеса по планиране и бюджетиране на дейността на компанията;
 • да проверява критично бизнес модела на компанията и да търси варианти за оптимизацията му;

Данъчното планиране е процес на внимателно оглеждане от всички законови гледни точки на дадена сделка, била тя за покупка или продажба на стока, услуга, имот, дялове и т.н. и оценката на данъчната тежест, която ще възникне в следствие на изпълнението й.

Данъчното планиране носи предвидимост, сигурност и спокойствие, че ще постигнете точно резултатът, който очаквате, без да има “изненадващи” данъчни разходи.

Екип

Екипът на Симбула е комбинация от предприемачи и специалисти с дълбока експертиза във всички ключови сфери, касаещи управлението на бизнеса. Ние говорим едновременно езика на счетоводството, данъците, правото, банките и сме готови да го преведем за Вас на езика на бизнеса.

Абстрактно изображение заместващо липсваща снимка
Dilyan Tsvetanov
Managing partner
Headshot of Jivko Ivanov
Jivko Ivanov
Managing partner
Абстрактно изображение заместващо липсваща снимка
Tatyana Stamova
Chief Accountant
Абстрактно изображение заместващо липсваща снимка
Desislava Vasileva
Accountant
Абстрактно изображение заместващо липсваща снимка
Krasimira Vaseva
Accountant
Абстрактно изображение заместващо липсваща снимка
Petya Georgieva
Accountant
Абстрактно изображение заместващо липсваща снимка
Erik Milanov
Financial Analyst
Абстрактно изображение заместващо липсваща снимка
Stiliyana Mandazhieva
Chief Accountant
Абстрактно изображение заместващо липсваща снимка
Margarita Dimova
Accountant
Абстрактно изображение заместващо липсваща снимка
Diana Vasileva
Payroll Accountant
Абстрактно изображение заместващо липсваща снимка
Boyan Stanchev
Junior Legal Advisor
Абстрактно изображение заместващо липсваща снимка
Anna-Maria Yordanova
Office Manager
Абстрактно изображение заместващо липсваща снимка
Nikolay Gaydarov
Software Developer
Абстрактно изображение заместващо липсваща снимка
Milena Milanova
Attorney At Law
Абстрактно изображение заместващо липсваща снимка
Georgi Marinkov
Legal Advisor
Абстрактно изображение заместващо липсваща снимка
Nedyalka Velichkova
Payment Specialist
Абстрактно изображение заместващо липсваща снимка
Suzana Stefanova
Payroll Accountant
Абстрактно изображение заместващо липсваща снимка
Tanya Panayotova
Accountant Trainee
Абстрактно изображение заместващо липсваща снимка
Ventsislava Simeonova
Accountant
Абстрактно изображение заместващо липсваща снимка
Evgeni Ivanov
Attorney At Law

Контакт

Цялата експертиза и подкрепа, от която се нуждаете за успешното администриране на бизнеса Ви е събрана, структурирана и готова да започне работа за Вас. Поискайте оферта.

Име или фирма *
person
Fill out this field
Email *
alternate_email
Обещаваме да го запазим в тайна
Please enter a valid email address.
Колко прави 18 - 1 = ?
shield
Enter the equation result to proceed
keyboard_arrow_up
Skip to content