Процедура „Насърчаване на предприемачеството“

Споделете тази публикация

Цел: Създаване и развитие на нови предприятия в приоритетни сектори на Национална стратегия за насърчаване на малки и средни предприятия /НСНМСП/ и специфични сфери свързани с преодоляването на европейски и регионални предизвикателства.

Индикативна дата на обявяване на процедурата: декември 2017 г.

Финансиране:

 • Общ размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата: повече от 67 млн. лева.
 • Максимален процент на БФП: 90 %;
 • Размер на БФП за проект:
  • Минимален:  50 000 лв.;
  • Максимален: 391 166 лв.

Допустими кандидати: Микро, малки и средни предприятия – търговци по смисъла на ТЗ или ЗК, с по-малко от две приключили финансови години.

Примерни допустими дейности:

 • Дейности за създаване и укрепване на административното тяло на кандидата;
 • Дейности за реализиране на пазара на предприемачески идеи (продукти – стоки или услуги).

Категории допустими разходи:

 • Инвестиционни разходи (ДМА и ДНА);
 • Разходи за услуги;
 • Оперативни разходи (възнаграждения, наем на помещения и др.).
Предишна публикация
Процедура „Подобряване на производствения капацитет и развитие на специализирани услуги за МСП и ИКТ“
Следваща публикация
Шест са възможностите за европари догодина
Прочетете още
keyboard_arrow_up
Skip to content