Процедура „Подобряване на производствения капацитет и развитие на специализирани услуги за МСП и ИКТ“

Споделете тази публикация

Цел: Подобряване на производствените процеси, повишаване на производствения капацитет и капацитета за управление с цел засилване на експортния потенциал на предприятията.

Дата на обявяване на процедурата: април 2018 г.

Финансиране:

 • Общ размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата: над 150 млн. лв.
 • Максимален процент на БФП: 70 %
 • Размер на БФП за проект:
  • Минимален:     100 000 лв.
  • Максимален: 1 000 000 лв.

Допустими кандидати: Съществуващи микро, малки и средни предприятия, които са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите или са еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейското икономическо пространство.

Примерни допустими дейности:

 • Придобиване на ДМА;
 • Придобиване на ДНА;
 • Разработване, внедряване и сертифициране на системи за управление на качеството;
 • Разработване и въвеждане на базирани на ИКТ системи и приложения за управление на бизнеса.

Категории допустими разходи:

 • Инвестиционни разходи (ДМА и ДНА);
 • Разходи за услуги.
Предишна публикация
Процедура „Създаване и развитие на тематично фокусирани лаборатории“
Следваща публикация
Процедура „Насърчаване на предприемачеството“
Прочетете още
keyboard_arrow_up
Skip to content