Процедура „Стимулиране внедряването на иновации в предприятията“

Споделете тази публикация

Цел: Предоставяне на фокусирана подкрепа на българските предприятия за внедряване на иновации и иновативна инфраструктура за подпомагане на процеса на комерсиализация на нови продукти.

Индикативна дата на обявяване на процедурата: декември 2018 г.

Финансиране:

 • Общ размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата: над 107 млн. лева.;
 • Процент на БФП: 25 – 90 %;
 • Размер на БФП за проект:
  • Минимален:     100 000 лв.
  • Максимален: 1 500 000 лв.

Допустими кандидати:

Съществуващи предприятия – търговци по смисъла на ТЗ или ЗК или са еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава членка на Европейското икономическо пространство.

Примерни допустими дейности:

 • Придобиване на ДМА и ДНА, необходими за внедряване на иновацията;
 • Консултантски и помощни услуги в подкрепа на иновациите;
 • Дейности за инвестиционна подкрепа за тематично фокусирани лаборатории.

Категории допустими разходи:

 • Инвестиционни разходи (ДМА и ДНА);
 • Разходи за услуги;
 • Разходи за СМР.
Предишна публикация
Процедура „Развитие на иновационни клъстери“
Следваща публикация
Процедура „Създаване и развитие на тематично фокусирани лаборатории“
Прочетете още
keyboard_arrow_up
Skip to content