По ициатива на Съвета по инвестиции към БТПП се проведе семинар на тема „Изграждане на инвестиционна екосистема в сферата на биотехнологиите – опитът на Paralax Life Sciences“ на 30.01.2018 година.

Семинарът беше открит от главния секретар на БТПП Васил Тодоров, който подчерта значението на инвестиционната екосистема в областта но биотехнологиите и изрази твърдата покрепа на БТПП за провеждане на по-голям форум на тази тема в бъдеще. Модератор на семинара беше Владимир Томов, председател на Съвета по инвестиции към БТПП. По време на семинара бяха представени и дискутирани широк кръг теми.

Опитът на българската инвестиционна компания Paralax Life Sciences с основател д-р Димитър Георгиев, беше представен от Ивайло Никленов. Компанията е инвестирала досега над 5 милиона евро в 23 компании областта на науките за живота и здравеопазването със сериозно пазарно присъствие в България, Европа и по света, като е създала досега над 200 работни места.

Целия материал четете на сайта на Инфобизнес – издание на Българската търговско-промишлена палата

Често задавани въпроси
Тук можете да откриете отговорите на най-често задаваните въпроси свързани с воденето на съвременно счетоводство и спазването на финансовото законодателство на България и ЕС. Потърсете отговори
Пазарни анализи
Финансово здрава ли е системата на Здравеопазване в България? Виж всички анализи
Свали бланки
Разгледайте най-често използваните счетоводни документи и свалете необходимите ви бланки, които можете да попълните и изпратите на нас или вашите контрагенти. Попълни и изпрати