Живко Иванов, Управител и съдружник на Симбула ООД, беше един от Менторите в Leaders in Innovation Fellowships Programme (LIF 5) на Royal Academy of Engineering, която се проведе през ноември 2018г. в Лондон, Великобритания. Програмата се изпълнява от Source Institute, експерти в Peer Education и има за цел да изгради предприемачески и търговски умения на хората, занимаващи се с иновации, както и да и да създаде международни мрежи от новатори и технологични предприемачи. Участниците имат и дистанционен достъп до своите лични ментори от присъствените занимания с цел продължаване на наставничеството и получаване на съвети за постигане на целите, определени по време на разработването на бизнес плановете си в Лондон.

Симбула активно подкрепя стартиращи фирми и предприемачи в сферата на предлаганите услуги – счетоводство и ТРЗ, финансово консултиране, данъчно консултиране, европейско финансиране, управление на човешкия капитал и пазарни анализи.

Компанията е ексклузивен счетоводен партньор на Founder Institute в България от създаването му през 2016г.

Често задавани въпроси
Тук можете да откриете отговорите на най-често задаваните въпроси свързани с воденето на съвременно счетоводство и спазването на финансовото законодателство на България и ЕС. Потърсете отговори
Пазарни анализи
Финансово здрава ли е системата на Здравеопазване в България? Виж всички анализи
Свали бланки
Разгледайте най-често използваните счетоводни документи и свалете необходимите ви бланки, които можете да попълните и изпратите на нас или вашите контрагенти. Попълни и изпрати