Финансово-счетоводна къща Симбула извършва данъчно консултиране обхващащо цялостната дейност на фирмите, както и данъчно планиране и оптимизиране на конкретни сделки и транзакции.

Нашата цел е да ви предложим акуратни решения по всички данъчни казуси, като по този начин допринесем за безпроблемното функциониране на вашия бизнес.

Финансово-Счетоводна Къща Симбула извършва:

  • Данъчно консултиране по корпоративни и търговски данъчни въпроси;
  • Идентифициране и управление на преките и косвените данъчни задължения;
  • Данъчно планиране на цялостната дейност на дружеството и на конкретни сделки;
  • Избягване на двойното данъчно облагане;
  • Представителство при данъчни проверки и ревизии;
  • Консултиране относно данъчните ефекти от сделки по сливания и придобивания;
  • Данъчни консултации, касаещи индивидуалното данъчно облагане (Ръководни служители);
  • Данъчно консултиране на чуждестранни лица;
Често задавани въпроси
Тук можете да откриете отговорите на най-често задаваните въпроси свързани с воденето на съвременно счетоводство и спазването на финансовото законодателство на България и ЕС. Потърсете отговори
Пазарни анализи
Финансово здрава ли е системата на Здравеопазване в България? Виж всички анализи
Свали бланки
Разгледайте най-често използваните счетоводни документи и свалете необходимите ви бланки, които можете да попълните и изпратите на нас или вашите контрагенти. Попълни и изпрати