Финансово-счетоводна къща Симбула може да подпомогне вашето микро-, малко или средно предприятия в процеса на получаване на безвъзмездно финансиране чрез европейските фондове и програми.

Екипът ни предлага висококвалифицирани консултантски услуги, индивидуално съобразени с конкретните изисквания и специфични нужди на всеки бизнес.

Ние имаме опит в консултирането, като направляваме процесите на бизнес планиране и достъп до инвестиционно финансиране, с цел повишаване на конкурентоспособността и устойчивото развитие на бизнеса ви.

Ще бъдем с Вас през целия проектен цикъл, не само до получаването на безвъзмездната финансова помощ, а и по време на мониторинговия период след това.

Финансово-счетоводна къща Симбула извършва:

  • Консултантска дейност в областта на финансиране по ОП „Конкурентоспособност“ и структурните фондове на ЕС – цялостно разработване, администриране, управление, текущ контрол и отчитане на проекти;
  • Анализ на възможностите за безвъзмездно финансиране и разработване на концепция за проекта, съобразена както с нуждите на фирмата, така и със специфичните изисквания на финансиращата институция;
  • Разработване и окомплектоване на необходимите придружителни документи за проектни предложения;
  • Изготвяне на необходимите документи, свързани с изпълнението на Договори за безвъзмездна финансова помощ и координиране на всички заложени в проекта дейности;
  • Изготвяне на документация по различни процедури за избор на изпълнители съгласно ЗОП, ПМС № 118/2014 г.;
  • Съдействие при кореспонденцията и комуникацията с Управляващите органи;
  • Междинно и финално техническо и финансово отчитане на проекти.
Често задавани въпроси
Тук можете да откриете отговорите на най-често задаваните въпроси свързани с воденето на съвременно счетоводство и спазването на финансовото законодателство на България и ЕС. Потърсете отговори
Пазарни анализи
Финансово здрава ли е системата на Здравеопазване в България? Виж всички анализи
Свали бланки
Разгледайте най-често използваните счетоводни документи и свалете необходимите ви бланки, които можете да попълните и изпратите на нас или вашите контрагенти. Попълни и изпрати