Финансово-счетоводна къща Симбула предлага богат набор от финансови решения за постигане на заложените цели и извличане на оптимални резултати от дейността на вашия бизнес. Можете да се доверите изцяло на нашите експерти в процесите на структуриране, договаряне и финансиране на сделките си.

Финансовите услуги на Симбула ще ви спестят време и ресурси и ще ви помогнат да управлявате бизнеса си по-ефективно.

Финансово-счетоводна къща Симбула извършва:

  • Консултиране в областта на стратегическото и финансовото управление;
  • Финансово консултиране при набиране на дялов и дългов капитал, включително банково финансиране;
  • Изготвяне на инвестиционни проекти, бизнес планиране и бюджетиране;
  • Разработване на ключови показатели за успех (KPI’s);
  • Изготвяне на аналитични доклади за финансовата ефективност на определени проекти, бизнес линии или цели предприятия;
  • Финансово консултиране при корпоративни преструктурирания;
Често задавани въпроси
Тук можете да откриете отговорите на най-често задаваните въпроси свързани с воденето на съвременно счетоводство и спазването на финансовото законодателство на България и ЕС. Потърсете отговори
Пазарни анализи
Финансово здрава ли е системата на Здравеопазване в България? Виж всички анализи
Свали бланки
Разгледайте най-често използваните счетоводни документи и свалете необходимите ви бланки, които можете да попълните и изпратите на нас или вашите контрагенти. Попълни и изпрати