В хода на многобройните ни консултантски ангажименти в сферата на здравеопазването, нашите специалисти постоянно се натъкват на липсата на конкретна и достоверна финансова и оперативна информация за този сектор. Достъпът до надеждна информация за взимане на инвестиционни решения, за формиране на референтни пазарни стойности на ключови показатели за ефективност на бизнеса, както и запознаването с финансовите аспекти на пазара на здравни грижи в България, е или невъзможно, или съпроводено с много усилия и формирането на хипотези, които винаги оставят съмнение за качеството на информацията.

За да решим този проблем ние създадохме собствен модел за проучване и анализ на достъпната информация, който приложихме върху пазара на здравни грижи в България.

Не се колебайте да потърсите нашата помощ, ако вашата цел е да опознаете клиентите и конкурентите си, да планирате инвестиция в сферата на здравеопазването, или да подобрите ефективността на лечебното заведение, което управлявате. Нашият продукт ще ви даде уникален поглед върху пазара като цяло, или върху избрани от вас участници в него.

Финансово-счетоводна къща Симбула предлага:

  • Анализи на финансовите показатели на лечебните заведения за болнична и доболнична медицинска помощ, фокусирани върху сектора като цяло, или върху конкретни лечебни заведения;
  • Специфични пазарни анализи, фокусирани върху определени сегменти от пазара на лекарствени продукти, или конкретен лекарствен продукт, основаващи се на данни от обективно проверими източници на информация;
  • Анализи по конкретни теми, изготвени по задание на клиента.

РАЗГЛЕДАЙТЕ НЯКОИ ОТ НАШИТЕ СПЕЦИФИЧНИ ПАЗАРНИ АНАЛИЗИ

Често задавани въпроси
Тук можете да откриете отговорите на най-често задаваните въпроси свързани с воденето на съвременно счетоводство и спазването на финансовото законодателство на България и ЕС. Потърсете отговори
Пазарни анализи
Финансово здрава ли е системата на Здравеопазване в България? Виж всички анализи
Свали бланки
Разгледайте най-често използваните счетоводни документи и свалете необходимите ви бланки, които можете да попълните и изпратите на нас или вашите контрагенти. Попълни и изпрати