Основен проблем, пред който се изправят компаниите, е наемането на опитни служители, добре запознати с финансово-счетоводно законодателство и счетоводните стандарти валидни в България. Ние от Финансово-счетоводна къща Симбула посрещаме тези изисквания, разчитайки на висококвалифицирани счетоводители с богат опит и задълбочени познания в областта на действащите в България счетоводно законодателство и счетоводни стандарти.

Финансово-счетоводна къща Симбула извършва:

 • Цялостно счетоводно обслужване на физически и юридически лица;
 • Консултации по осигурителни въпроси и трудово-правни взаимоотношения;
 • Счетоводен надзор и съдействие;
 • Годишно счетоводно приключване;
 • Изготвяне на годишни данъчни декларации на юридически и физически лица;
 • Администриране на работни заплати;
 • Изготвяне на ведомости за работна заплата;
 • Подаване на декларация образец 1 и 6 в НОИ и НАП;
 • Подаване на декларации за само-осигуряващи се лица;
 • Изготвяне на образци за пенсиониране;
 • Попълване на статистически форми и подаване в НСИ;
 • Справка-декларация и дневници по ЗДДС;
 • Следене и възстановяване на ДДС;
 • Внасяне на дължими данъци, акцизи и осигуровки;
 • Изготвяне на документи за банкови кредити.

Финансово-счетоводна къща Симбула подготвя всички необходими документи за публикуване на годишни финансови отчети, съгласно действащия закон.

Финансово-счетоводна къща Симбула предлага абонаментно счетоводно обслужване с възможност за избор на пакети от услуги, личен състав и ТРЗ, както и представителство по системата „Интрастат“ за всички интрастат-оператори като „трета декларираща страна“.

Често задавани въпроси
Тук можете да откриете отговорите на най-често задаваните въпроси свързани с воденето на съвременно счетоводство и спазването на финансовото законодателство на България и ЕС. Потърсете отговори
Пазарни анализи
Финансово здрава ли е системата на Здравеопазване в България? Виж всички анализи
Свали бланки
Разгледайте най-често използваните счетоводни документи и свалете необходимите ви бланки, които можете да попълните и изпратите на нас или вашите контрагенти. Попълни и изпрати