БНБ удължи възможността за „кредитна ваканция“ до края на март 2021

Споделете тази публикация

Във връзка с влошената икономическа обстановка, пряко свързана със значителното повишаване на заболеваемостта от COVID-19, на свое заседание Европейският банков орган (ЕБО) възобнови действието на Насоки EBA/GL/2020/02 относно законодателните и частните мораториуми върху плащанията по кредити с нов краен срок на прилагане на мораториума 31 март 2021г., заместващ предходния краен срок 30 септември 2020 г.

ЕБО представи и две нови ограничения, за да осигури, че предоставената подкрепа под формата на отсрочване по кредитите е ограничена до действително покриване на ликвидната недостатъчност, настъпила вследствие на пандемията от COVID-19:

  • Максимално допустимият срок за отсрочване по кредитите е 9 месеца, в който се включва срока и на вече одобрено отсрочване. Следователно, в случай на вече одобрено отсрочване до 6 месеца, настъпило до 30 септември 2020г., банката може да одобри отсрочване с още 3 месеца до 31 март на 2020г;

 

  • Банките следва да изготвят и докладват пред БНБ план за оценка на риска от възможно бъдещо непогасяване по отсрочените кредити, за които се дава възможност за „кредитна ваканция“.

Мораториумът не може да се приложи по отношение на кредити, отпуснати след задействане на механизма му през април 2020г. Това важи и за периода преди решението за възобновяване действието му, доколкото ЕБО изрично предвижда това в насоките си.

На свой ред, управителният съвет на Българската народна банка (БНБ) реши да възприеме изменението в Насоки EBA/GL/2020/02, като по този начин се предоставя възможност за Асоциацията на банките в България да предложи нов проект за реда и правилата за удължаване на частния мораториум върху плащанията по банкови кредити във връзка със ситуацията с COVID-19.

След представяне на проект от страна на Асоциацията и утвърждаването му от страна на БНБ ще бъдат ясни и процедурите за отсрочване и уреждане на изискуемите задължения по кредити.

Предишна публикация
БНБ утвърди реда за отсрочване и уреждане на задълженията, предложен от Асоциацията на банките в България
Следваща публикация
Работодатели и институции могат да кандидатстват по ОПРЧР за създаване на „Детски кътове“ на работното място.
Прочетете още
keyboard_arrow_up
Skip to content