БНБ утвърди реда за отсрочване и уреждане на задълженията, предложен от Асоциацията на банките в България

Споделете тази публикация

На 11 декември 2020г. Управителният съвет на БНБ утвърди предложеният от Асоциацията на банките у нас „Ред за отсрочване и уреждане на изискуеми задължения към банки и дъщерните им дружества – финансови институции във връзка с въведеното на 13 март 2020 г. от Народното събрание извънредно положение“ (Редът за отсрочване) с нов срок на действие – до 31 март 2021г.

Предвиждат се същите три стандартизирани механизма (отсрочване на главница и лихва за до 9 месеца, отсрочване на главница за до 9 месеца и механизъм, приложим за револвиращи продукти) за разсрочване на задълженията като промените са в следните насоки:

  • клиентите на банките могат да подадат своите искания за отсрочване на задължения до 23 март 2021г. Искания следва да подадат и клиенти, чиито задължения са вече веднъж отсрочени и желаят да се възползват повторно от облекчението,
  • банките могат да одобрят исканията до 31 март 2021г.,
  • крайният срок за отсрочване на задълженията е 31 декември 2021г., като общо отсрочването не може да надвиши 9 месеца,
  • задълженията, по отношение на които се иска отсрочване да са били редовно обслужвани или с просрочие под 90 дни към датата на подаване на искането от страна на кредитополучателя – за разлика от изискването, което беше досега – това да е факт към началото на пандемията,
  • допустимо е повторно отсрочване на задължения, по отношение на които е направено искане до 30.09.2020г. и съответно е одобрено отсрочване, като сборът на всички отсрочвания не може да надвишава 9 месеца – в случай че до 30.09.2020г. клиентите на банките са се възползвали от максимално допустимото 6-месечно отсрочване, биха могли да поискат отсрочване за още 3 месеца.

Въпреки общите изисквания, клиентите и банките са свободни да договарят индивидуално и други начини за облекчаване изплащането на кредитите им, в съответствие с изискванията на нормативната уредба.

Следваща публикация
БНБ удължи възможността за „кредитна ваканция“ до края на март 2021
Прочетете още
keyboard_arrow_up
Skip to content