Цифровият сертификат на ЕС за COVID започва да се използва в ЕС от 1-ви юли

Споделете тази публикация

На 20-ти май Европейският парламент и Съветът постигнаха политическо споразумение, с което с известни изменения бяха приети регламентите, с които се създава Цифровия сертификат на ЕС за COVID (по първоначален проект Цифрово зелено удостоверение), който държавите членки са длъжни да започнат да издават в единен формат за гражданите си, членовете на техните семейства и лицата, пребиваващи в Шенгенското пространство на законно основание, от 1-ви юли, 2021. Регламентите са със срок на действие от 12 месеца от датата на влизане в сила.  Очаква се Европейският парламент да гласува позицията официално на първо четене на пленарното си заседание на 7—10 юни.

Основната цел е чрез Сертификата да се доказва, че дадено лице е било ваксинирано срещу COVID-19, получило е отрицателен резултат от тест за COVID-19 или е преболедувало COVID-19. Сертификатът ще бъде издаван в цифров и хартиен формат в зависимост от предпочитанието.

Въпреки това, всяка държава членка запазва правото си да въвежда ограничения като карантина или задължително тестване, въпреки наличието на Цифров сертификат, стига мярката да е пропорционална и оправдана с оглед запазване на общественото здраве. В такъв случай, трябва да информират останалите държави членки и Комисията, по възможност минимум 48 часа предварително, като се пояснят причините за тези ограничения, техния обхват, началната дата и продължителността им.

Определя се период от 6 седмици на постепенно въвеждане, който започва да тече от 1-ви юли. През него гражданите, чиито сертификати са издадени преди 1 юли, ще могат да пътуват в рамките на ЕС, като използват издадените им по-рано сертификати. Освен това, в този период, ако държава членка няма готовност да издава сертификати във формата, който се задава с Регламента, тя ще разполага с шест седмици от тази дата, за да започне да издава цифровия сертификат за COVID по новия формат на ЕС. С оглед на това, по време на периода на постепенно въвеждане ще бъдат приемани национални сертификати и в други формати.

Цифровият сертификат ще се издава безплатно и ще бъде:

  • Удостоверение, че притежателят му е бил ваксиниран в държавата членка-издател на удостоверението или в трета страна, но само в случай че е предоставена необходимата информация и достатъчни доказателства, че е осъществена ваксинация в тази трета страна. В последния случай държавата членка не е длъжна да издаде удостоверение, ако ваксината не е одобрена за употреба на нейната територия. Сертификатът ще съдържа данни и за броя на поставените дози.

По своя преценка държавите членки могат да издават и приемат издадени от други държави членки сертификати за ваксини, които не са одобрени на нейна територия, но са одобрени за употреба при спазване изискванията на Директива 2001/83/ЕК или одобрени за спешна употреба от Световната здравна организация (СЗО).

  • Удостоверение, че притежателят му е дал отрицателен резултат при проведен PCR тест или бърз антигенен тест, включен в общия и актуализиран списък на бързите тестове за COVID-19, изготвен на основание Препоръка на Съвета 2021/C 24/ 01, проведен от здравни специалисти или обучен персонал в държавата членка на издаване.
  • Удостоверение че притежателят му се е възстановил от COVID-19 след като е дал положителен резултат за COVID-19, но само при тестване с PCR тест, за разлика от първоначалното предложение. Предвижда се възможност вбъдеще сертификат за възстановяване да може да бъде издаван и при даден положителен резултат след тестване с бърз антигенен, серологичен тест или тест за антитела, но това ще стане възможно след приемане н делегиран акт от страна на Европейската комисия в този смисъл и то при наличие на още научни доказателства за надеждността на такъв тип тестове. Този тип сертификат ще може да бъде издаван от 11-тия ден след първия положителен PCR тест до 6-тия месец включително.

Одобрените регламенти предвиждат Сертификатът да може да се използва във всички държави членки на ЕС, а освен това и в Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Швейцария. Въпреки това инициативата приветства и други държави извън Съюза да се присъединят към този механизъм, чиято главна цел е улесняването на пътуванията, било то с развлекателна или друга цел.

Предишна публикация
Европейската комисия прие официално нови стандартни договорни клаузи за трансфер на лични данни извън ЕС
Следваща публикация
Развиване на човешкия капитал
Прочетете още
Skip to content