Цифровият сертификат на ЕС за COVID започва да се използва в ЕС от 1-ви юли

Споделете тази публикация

На 20-ти май Европейският парламент и Съветът постигнаха политическо споразумение, с което с известни изменения бяха приети регламентите, с които се създава Цифровия сертификат на ЕС за COVID (по първоначален проект Цифрово зелено удостоверение), който държавите членки са длъжни да започнат да издават в единен формат за гражданите си, членовете на техните семейства и лицата, пребиваващи в Шенгенското пространство на законно основание, от 1-ви юли, 2021. Регламентите са със срок на действие от 12 месеца от датата на влизане в сила.  Очаква се Европейският парламент да гласува позицията официално на първо четене на пленарното си заседание на 7—10 юни.

Основната цел е чрез Сертификата да се доказва, че дадено лице е било ваксинирано срещу COVID-19, получило е отрицателен резултат от тест за COVID-19 или е преболедувало COVID-19. Сертификатът ще бъде издаван в цифров и хартиен формат в зависимост от предпочитанието.

Въпреки това, всяка държава членка запазва правото си да въвежда ограничения като карантина или задължително тестване, въпреки наличието на Цифров сертификат, стига мярката да е пропорционална и оправдана с оглед запазване на общественото здраве. В такъв случай, трябва да информират останалите държави членки и Комисията, по възможност минимум 48 часа предварително, като се пояснят причините за тези ограничения, техния обхват, началната дата и продължителността им.

Определя се период от 6 седмици на постепенно въвеждане, който започва да тече от 1-ви юли. През него гражданите, чиито сертификати са издадени преди 1 юли, ще могат да пътуват в рамките на ЕС, като използват издадените им по-рано сертификати. Освен това, в този период, ако държава членка няма готовност да издава сертификати във формата, който се задава с Регламента, тя ще разполага с шест седмици от тази дата, за да започне да издава цифровия сертификат за COVID по новия формат на ЕС. С оглед на това, по време на периода на постепенно въвеждане ще бъдат приемани национални сертификати и в други формати.

Цифровият сертификат ще се издава безплатно и ще бъде:

  • Удостоверение, че притежателят му е бил ваксиниран в държавата членка-издател на удостоверението или в трета страна, но само в случай че е предоставена необходимата информация и достатъчни доказателства, че е осъществена ваксинация в тази трета страна. В последния случай държавата членка не е длъжна да издаде удостоверение, ако ваксината не е одобрена за употреба на нейната територия. Сертификатът ще съдържа данни и за броя на поставените дози.

По своя преценка държавите членки могат да издават и приемат издадени от други държави членки сертификати за ваксини, които не са одобрени на нейна територия, но са одобрени за употреба при спазване изискванията на Директива 2001/83/ЕК или одобрени за спешна употреба от Световната здравна организация (СЗО).

  • Удостоверение, че притежателят му е дал отрицателен резултат при проведен PCR тест или бърз антигенен тест, включен в общия и актуализиран списък на бързите тестове за COVID-19, изготвен на основание Препоръка на Съвета 2021/C 24/ 01, проведен от здравни специалисти или обучен персонал в държавата членка на издаване.
  • Удостоверение че притежателят му се е възстановил от COVID-19 след като е дал положителен резултат за COVID-19, но само при тестване с PCR тест, за разлика от първоначалното предложение. Предвижда се възможност вбъдеще сертификат за възстановяване да може да бъде издаван и при даден положителен резултат след тестване с бърз антигенен, серологичен тест или тест за антитела, но това ще стане възможно след приемане н делегиран акт от страна на Европейската комисия в този смисъл и то при наличие на още научни доказателства за надеждността на такъв тип тестове. Този тип сертификат ще може да бъде издаван от 11-тия ден след първия положителен PCR тест до 6-тия месец включително.

Одобрените регламенти предвиждат Сертификатът да може да се използва във всички държави членки на ЕС, а освен това и в Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Швейцария. Въпреки това инициативата приветства и други държави извън Съюза да се присъединят към този механизъм, чиято главна цел е улесняването на пътуванията, било то с развлекателна или друга цел.

Предишна публикация
Европейската комисия прие официално нови стандартни договорни клаузи за трансфер на лични данни извън ЕС
Следваща публикация
Развиване на човешкия капитал
Прочетете още
keyboard_arrow_up
Skip to content