20.03.2020: EK прие Временна рамка за възможности на държавите членки да подкрепят допълнително икономиката при избухването на COVID-19

Споделете тази публикация

На 19. март Европейската комисия прие „Временна рамка за държавна помощ за подпомагане на икономиката в контекста на избухването на COVID-19“. С нея държавите членки (ДЧ) ще могат да гарантират, че достатъчната ликвидност остава на разположение на предприятията от всички видове и да се запази непрекъснатостта на икономическата дейност по време и след избухването на вируса.

Най-важното на кратко

  • Oтпускане на до 800 000 евро на дружество;
  • Държавни гаранции за заеми;
  • Субсидирани публични заеми за дружествата;
  • Kраткосрочни застраховки за експортни кредити от държавата.

Предвиждат се пет вида помощ:

  1. Преки безвъзмездни средства, избирателни данъчни предимства и авансови плащания – ДЧ ще могат да създадат схеми за отпускане на до 800 000 евро на дружество за справяне с неотложни нужди от ликвидност.
  2. Държавни гаранции за заеми, взети от компании от банки – целта е банките да продължават да предоставят заеми на клиентите, които се нуждаят от тях.
  3. Субсидирани публични заеми с изгодни лихвени проценти за дружествата – целта е бизнесът да покрие непосредствените оборотни средства и инвестиционните си нужди.
  4. Предпазни мерки за банките, които насочват държавната помощ към реалната икономика – Някои ДЧ планират да надграждат съществуващите кредитни възможности на банките и да ги използват като канал за подкрепа на бизнеса (по-специално за МСП). Tакава помощ се счита за пряка помощ за банковите клиентите, а не за самите банки и дава насоки как да се гарантира минимално нарушаване на конкуренцията между банките.
  5. Oсигуряване на краткосрочна застраховка за експортни кредити от държавата, когато е необходимо – въвежда се допълнителна гъвкавост за това как да се докаже, че някои държави не са търгуеми рискове.

Рамката ще бъде въведена до края на декември 2020 г., като има възможност да бъде разширена преди това.

Целият доклад (на английски)

Предишна публикация
Новите промени по Закона за патентите и регистрацията на полезните модели (ЗПРПМ)
Следваща публикация
18.03.2020: Координирани европейски меки срещу COVID-19
Прочетете още
keyboard_arrow_up
Skip to content