ESCALAR: до 1,2 милиарда евро, за да се помогне на предприятията с голям потенциал да се разрастват и да разширяват дейността си в Европа

Споделете тази публикация

Eвропейската комисия стартира нов инвестиционен подход – ESCALAR, разработен съвместно с Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ). Така ЕК изпълнява едно от обявените в новата стратегия за МСП действия за подобряване на достъпа до финансиране за МСП, която подкрепя иновативните дружества по време на кризата и след нея.

Накратко:

  • Насоченост към подпомоагане на рисковия капитал и финансирането на растежа за обещаващи предприятия.
  • Инициативата ще предостави до 300 милиона евро с цел увеличаване на инвестиционния капацитет на фондовете за рисков капитал и фондовете за дялово участие
  • Прогнозиран резултат – инвестиции в размер до 1,2 милиарда евро — или четири пъти повече от първоначалните инвестиции — в подкрепа на обещаващи дружества.

Какво представлява ESCALAR?

ESCALAR има за цел да спомогне за преодоляването на проблемите вследствие на кризата от COVID-19, като укрепи наличието на рисков капитал и финансиране на растежа в Европа. Рисковият капитал — форма на финансиране на стартиращи предприятия, за които се счита, че имат висок потенциал за растеж — и финансирането на растежа, според ЕК, са от жизненоважно значение за един добре функциониращ съюз на капиталовите пазари, но все още не са достатъчно развити в Европа, особено на етапа на разрастване.

Инициативата ESCALAR е пилотна фаза за 2020 г. с цел въз основа на този опит ESCALAR да се превърне в основен европейски финансов инструмент, наред със съществуващите финансови инструменти след 2020 г., в рамките на следващата многогодишна финансова рамка (2021—2027 г.). ЕИФ управлява анализа и подбора на средствата.

Инциативата дава на инвеститорите възможност за по-висока възвръщаемост поради факта, че възвръщаемостта на дяловете на ESCALAR е както частично подчинена, така и ограничена. Това може да помогне на управителите на фондове да наберат повече частни средства, за да увеличат капацитета си за финансиране и да посрещнат по-добре големите потребности от финансиране на европейските разрастващи се предприятия, особено в трудни времена.

Какво ще предостави ESCALAR

В тази фаза ESCALAR ще предостави до 300 милиона евро, подкрепени от Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ). Това ще има за цел увеличаване на инвестиционния капацитет на фондовете за рисков капитал и фондовете за дялово участие, което ще доведе до инвестиции в размер до 1,2 милиарда евро — или четири пъти повече от първоначалните инвестиции — в подкрепа на обещаващи дружества.

Заинтересованите управители на фондове могат да участват в схемата, като отговорят на откритата покана за изразяване на интерес, публикувана от ЕИФ.

ESCALAR има за цел да подпомага набирането на средства чрез поемане на задължения, достигащи до 50 % от размера на фонда. Инициативата е насочена както към нови фондове за финансиране на разрастващи се предприятия, така и към съществуващи фондове, които желаят да подкрепят предприятията с голям потенциал от своя портфейл, за да продължат да развиват техния растеж.

Предишна публикация
Нови законови изменения във връзка с годишните финансови отчети
Следваща публикация
Мерките от ЕС: възможности за финансиране в размер на 8 милиарда евро за 100 000 малки и средни предприятия
Прочетете още
keyboard_arrow_up
Skip to content