Мерките от ЕС: възможности за финансиране в размер на 8 милиарда евро за 100 000 малки и средни предприятия

Споделете тази публикация

На 6 април 2020 Европейската комисия отключи 1 милиард евро от Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ), които ще послужат като гаранция за Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ), който е част от групата на Европейската инвестиционна банка.

Накратко:

  • ЕИФ предоставя специални гаранции, за да стимулира банките и други заемодатели да предоставят ликвидности.
  • Насочени са към поне 100 000 европейски МСП и малки дружества със средна пазарна капитализация, засегнати от икономическите последици от пандемията от COVID-19.
  • Очаква се наличното финансиране да бъде в размер на 8 милиарда евро.
  • Парите могат да бъдат налични още през април.

Така се изпълнява ангажиментът, поет в Съобщението на Комисията от 13 март, за предоставяне на незабавна помощ на сериозно засегнатите МСП. Това действие е част от пакета от мерки, обявени от групата на ЕИБ на 16 март, с които се цели бързо мобилизиране на подкрепа за МСП и дружествата със средна пазарна капитализация в Европа.

Сумата от 1 милиард евро, отпусната от ЕФСИ по линия на механизма за гарантиране на заеми по COSME и Гаранционния механизъм за МСП по InnovFin по линия на „Хоризонт 2020“, позволява на ЕИФ да предостави гаранции на стойност 2,2 милиарда евро на финансови посредници, като по този начин се отключват възможности за налично финансиране в размер на 8 милиарда евро.

Гаранциите ще се предлагат на пазара чрез ЕИФ посредством покана за заявяване на интерес, публикувана на 6 април и насочена към няколкостотин финансови посредници, включващи банки и алтернативни заемодатели.

Основните характеристики на тези гаранции ще бъдат:

  • опростен и по-бърз достъп до гаранцията на ЕИФ;
  • по-високо покритие на риска — до 80 % от потенциалните загуби по индивидуални заеми (за разлика от стандартните 50 %);
  • акцент върху заемите за оборотен капитал в целия ЕС;
  • предоставяне на възможност за по-гъвкави условия, включително удължаване на срока, разсрочване или гратисни периоди.

Новите характеристики ще бъдат достъпни както за новите, така и за вече работещите с ЕИФ финансови посредници.

Финансовите посредници, които вече имат споразумения с ЕИФ по тези програми на COSME и InnovFin, ще могат да получат незабавен достъп до новите гаранции при поискване от тяхна страна. Други финансови посредници могат да получат достъп до гаранциите чрез ускорен процес на кандидатстване. По този начин новите средства ще могат да започнат да се насочват към сериозно засегнатите предприятия още през април. МСП ще могат да кандидатстват директно пред своите местни банки и пред другите заемодатели, участващи в схемата, които ще бъдат посочени в списък, намиращ се на уебсайта www.access2finance.eu.

Предишна публикация
ESCALAR: до 1,2 милиарда евро, за да се помогне на предприятията с голям потенциал да се разрастват и да разширяват дейността си в Европа
Следваща публикация
БНБ утвърди правилата за „кредитна ваканция“, предложени от търговските банки
Прочетете още
keyboard_arrow_up
Skip to content