Модернизиране на потребителското законодателство с изменения на Закона за защита на потребителите

Споделете тази публикация

С измененията в Закона за защита на потребителите очакваме окончателно транспониране на Директива (ЕС) 2019/2161 на Европейския парламент и на Съвета от 27 ноември 2019 година за изменение на Директива 93/13/ЕИО на Съвета и на Директиви 98/6/ЕО, 2005/29/ЕО и 2011/83/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на по-доброто прилагане и модернизиране на правилата за защита на потребителите в Съюза (Директива 2019/2161), което трябваше вече да е факт, но поради политическата обстановка този процес остана на заден фон. Очаква се законът да бъде приет окончателно през м. февруари 2022г.

Очакваните промени са в няколко насоки:

Материалният обхват на Закона за защита на потребителите се очаква да бъде разширен, за да обхване и предоставянето на „безплатно“ цифрово съдържание (цифрово съдържание, предоставено срещу лични данни) и предоставянето на цифрови услуги, за да се осигури защита на потребителите на цифрово съдържание и цифрови услуги при договори, сключени от разстояние и извън търговския обект.

Като нелоялни търговски практики с измененията ще се приемат и практиките, при които търговците представят неавтентичните и неверни отзиви от потребители, било то с цел рекламиране на даден продукт или не. На търговците ще бъде забранено да дават фалшиви потребителски отзиви и препоръки, като например „харесвания“ в социалните медии, или да упълномощават други лица да правят това, за да рекламират продуктите си, както и ще бъде забранено да манипулират потребителските отзиви и препоръки, като например се публикуват само положителни отзиви и се заличават отрицателните[1].

Очаква се ограничаване и на нелоялната практика на някои търговци да препродават на потребителите билети за културни и спортни прояви, които са придобили чрез използване на „ботове“, коeто им дава възможност да купуват билети в количество, надвишаващо техническите ограничения, наложени от първичния продавач на билети, за да се гарантира достъп до билетите за всички лица[2].

Във връзка с нелоялните практики се предоставят и нови индивидуални средства за защита на потребителите. Тези, претърпели вреди от прилагането на нелоялните търговски практики, освен че ще имат право да развалят договора, вече ще имат възможност да претендират за намаляване на цената или за обезщетение за претърпени вреди в резултат на използваната нелоялна практика.

Законопроектът регламентира дейността на онлайн местата за търговия. Това са т.нар. платформи, чрез които както търговци, така и не-търговци могат да предлагат стоки и услуги на потребителите. Тук се включват както платформите за сравнение на цени, така и социалните мрежи, чрез които се продават стоки и т.нар. online marketplaces (букв. – виртуални пазари). Със закона се цели прозрачност и информираност на посетителите на тези места за търговия, като операторите им ще са задължени да предоставят информация на крайния потребител за качеството на лицето, от което купуват – дали е търговец или не и в случай че не е – ще бъдат задължени да информират, че потребителят не е защитен от потребителското законодателство у нас и в ЕС.

Въвежда се изискване и за оповестяване на основните параметри, по които се осъществява класирането на резултатите при търсене от страна на потребител. Това накратко значи, че когато търговецът пряко или непряко е платил на доставчика на функционалността за онлайн търсене, за да получи по-предно класиране на даден продукт сред резултатите от търсенето, доставчикът следва да уведоми потребителите за този факт в сбита, лесно достъпна и разбираема форма.

По отношение на санкциите – увеличава се размера на глобите и имуществените санкции за нарушения на разпоредбите на ЗЗП, особено по отношение на „широко разпространените нарушения“ и на „широко разпространените нарушения със съюзно измерение“, като по отношение на последните се предвижда имуществена санкция в размер до 4 на сто от оборота, реализиран от търговеца за предходната финансова година в съответната държава – членка на ЕС, или във всяка една от държавите – членки на ЕС, участващи в координираната дейност, а в случаите, когато няма информация за оборота – ще се налага имуществена санкция в размер до 3 920 000 лв.

Новите правила трябва да се прилагат у нас от 28.05.2022г.

[1] Съобр. 49 от Директива (ЕС) 2019/2161.

[2] Съобр. 50 от Директива (ЕС) 2019/2161.

Предишна публикация
Промените в потребителското законодателство от 2022 г. – новости и предстоящи промени
Следваща публикация
Кратък анализ на бъдещите изменения в Закона за българското гражданство
Прочетете още
keyboard_arrow_up
Skip to content