Програма на специализирано обучение по ЗМИП за лица, които извършват по занятие посредничество при сделки с недвижими имоти

Споделете тази публикация

П р о г р а м а

на Специализирано обучение по ЗМИП за лица, които извършват по занятие посредничество при сделки с недвижими имоти

20 октомври 2023 г. (четвъртък), от 10 до 12,30 ч.

Лицата, които извършват по занятие посредничество при сделки с недвижими имоти, като задължени лица по Закона за мерките срещу изпирането на пари

 1. Какво е прането на пари и каква е правната рамка относно мерките за превенция срещу това престъпление –международна и на местна (кратко представяне).
 2. Мерките срещу изпирането на пари по българското законодателство и кои лица са задължени за ги прилагат.
 3. Представяне на отделните мерки, които следва да се прилагат от брокерите на недвижими имоти, като част от лицата които са задължени да го правят:
  1. комплексна проверка на клиентите:  
   1. Какво включват и кога се прилагат мерките за комплексна проверка;
   2. Идентифициране на клиенти и проверка на идентификацията; (Идентификация на физически и на юридически лица.)
 • Идентифициране на действителните собственици и проверка на тяхната идентификация (Кой е действителен собственик при различните видове юридически лица?)
 1. Опростена комплексна проверка (При какви условия е приложима);
 2. Разширена комплексна проверка и видни политически личности (кои лица се определят като видни политически личности);
 3. Изясняване на произхода на средствата.

б. Съхраняване на информация;

в. Разкриване на информация при съмнение за изпиране на пари (Кога и как се подава доклад за съмнителна операция или сделка; Защита на информацията и лицата);

г. Оценка на риска от изпиране на пари и финансиране на тероризма;

Национална оценка на риска и Изготвяне на оценка на риска от задължените субекти.

 1. Вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма (съдържание на правилата и критерии за съмнителни клиенти, сделки и операции).
 2. Санкции при неизпълнение на задълженията по закона:
  1. Нарушения, за които се предвижда имуществена санкция (от 5000 до 50 000 лв.) при нарушения от юридически лица и глоба (от 1000 до 10 000 лв.) на лице, което управлява и представлява задължено лице, извършило нарушение;
  2. Последици при тежки или системни нарушения, ако деянието не съставлява престъпление: имуществена санкция (от 10 000 до 2 000 000 лв.) или до двойния размер на облагата от нарушението, ако същата може да бъде установена и глоба (от 5000 до 2 000 000 лв.) за на лице, което управлява и представлява задължено лице, извършило нарушение.

 

Обучението ще се проведе онлайн.

При интерес, моля да попълните формата за регистрация, като последвате този линк: https://forms.office.com/e/P5mBbBX0uU .

След подаване на информацията, ще Ви изпратим потвърждение с информация за заплащане на таксата за участие.

При успешно заплащане на таксата ще получите имейл с издадената фактура и линк към събитието.

 

Цената на събитието е 120 лв. при записване до 18.10. 2023, съответно 160 лв. при записване след тази дата.

 

 

 

 

Лектор

Адв. Милена Миланова

Притежава магистърска степен по Право от Софийски университет „Св. Климент Охридски”.

Адв. Милена Миланова е юрист с повече от 30-годишен юридически опит, като практикува в областта на корпоративното и търговското право, енергийно право, трудово право, сделки по придобивания, защита на личните данни и прилагането на мерките за превенция срещу изпирането на пари.

Опита си в областта на превенцията на прането на пари придобива като работи в различни държавни структури в сферата на надзора на тази превенция, както Агенция за финансово разузнаване към Министерство на финансите, както и в Дирекция „Финансово разузнаване“ към ДАНС, като началник на отдел „Контрол над задължените лица“.

През 2020 г., подготвя за Висшия адвокатски съвет Секторна оценка на риска от изпиране на пари и финансиране на тероризъм при дейността на адвокатите, в случаите при които те са задължени на прилагат мерките за превенция срещу изпиране на пари и финансиране на тероризъм, както и Единните вътрешни правила на Висшия адвокатски съвет за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма (Приложими от адвокатите, когато осъществяват дейност по чл. 4, т.15 от Закона за мерките срещу изпирането на пари).

Програма на специализирано обучение по ЗМИП за лица, които извършват по занятие посредничество при сделки с недвижими имоти

Предишна публикация
Дружество с променлив капитал – Част II: Права и задължения на съдружниците. Общо събрание.
Следваща публикация
Представяне на превод на книгата „Трактат за задълженията“ написана от Робер-Жозеф Потие
Прочетете още
keyboard_arrow_up
Skip to content