Свободен трансфер на данни – Европейската комисия прие решение за адекватно ниво на защита в полза на Обединеното кралство

Споделете тази публикация

На 28.06.2021г. Европейската комисия окончателно прие две решения за адекватно ниво на защита на личните данни, предоставяно от Обединеното кралство – едно въз основа на Общия регламент за защита на данните (ОРЗД) и едно въз основа на Директива (ЕС) 2016/680 на ЕП и Съвета.

Това означава, че от този момент трансферът на лични данни може и ще продължи да се осъществява свободно, тъй като защитата, която законодателството на Обединеното кралство предоставя е в голяма степен еквивалента на защитата, предоставяна от европейското законодателство. И двете решения предвиждат защитни гаранции в случай на бъдеща промяна в законодателството на Острова – такава е “ограничителната клауза”, която лимитира действието на решението за срок от 4 години.

В решението се приема, че законодателната система на Обединеното кралство и към момента съдържа същите разрешения, които бяха приложими по времето, когато страната бе част от ЕС. Обединеното кралство успя напълно да въведе във вътрешното си право основните принципи, права и задължения, въведени с ОРЗД и Директивата (ЕС) 2016/680 на ЕП и Съвета.

За пръв път се въвежда „срок на годност“ на решение за адекватно ниво на защита, което значи че действието му ще бъде автоматично преустановено 4 години след влизането му в сила (на 27.06.2025 г.). След изтичане на този срок действието му може да бъде продължено, ако Обединеното кралство продължава да осигурява адекватно ниво на защита на личните данни. През този период Европейската комисия ще продължи да наблюдава законодателното положение на Острова и в случай че се установи отклонение от необходимото ниво на защита, което към момента е осигурено, решението ще подлежи на ревизия.

Въпросът с обработването на данни от публичните органи, който беше основният препъни камък за издаването на решенията за адекватност, е преодолян във вътрешното законодателство на Кралството – достъпът на разузнавателни служби до лични данни е допустим след предварително разрешение от съдебен орган. Освен това всеки, който въпреки заключението на ЕК счита, че данните му са обект на незаконно обработване може да повдигне въпроса пред Трибунал с правомощия за разследване, който е независим от правителството в Кралството съдебен разследващ жалби орган за злоупотреба с данни.

Трансферът на данни във връзка с осъществяване на имиграционния контрол е изключен от обхвата на решението за адекватност, издадено въз основа на ОРЗД, за да отрази скорошно решение на апелативния съд на Англия и Уелс относно валидността и интерпретацията на някои ограничения на правата на субектите на данни в тази сфера.

Предишна публикация
Електронните данъчни декларации за 2013 г. са вече онлайн на сайта на НАП
Следваща публикация
Трансферът на лични данни от ЕС към Обединеното кралство от 1-ви юли, 2021
Прочетете още
keyboard_arrow_up
Skip to content