Цифровото зелено удостоверение съгласно предложението на Европейската комисия

Споделете тази публикация

Цифровото зелено удостоверение (сертификат), съгласно предложеното от Европейската комисия, представлява доказателство, че дадено лице е било или ваксинирано срещу COVID-19,  получило е отрицателен резултат от тест или е преболедувало COVID-19. То може да бъде използвано както във всички държави членки на ЕС, така и в Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Швейцария и се очаква да стане приложимо от Юни, 2021г.

Всички граждани на ЕС и членовете на техните семейства, както и граждани на държави извън ЕС, престояващи, пребиваващи в държавите членки на законно основание и които имат право да пътуват до други държави членки, ще могат да ги получат безплатно.

При пътуване в ЕС на всеки притежател на цифровото зелено удостоверение се гарантират същите права като гражданите на посетената държава членка, които са ваксинирани, тествани или преболедували. Въпреки това и предвид динамично развиващата се обстановка, Европейската комисия (ЕК) е оставила „вратичка“ – предложеният Регламент предвижда право на отделна държава членка въпреки наличието на зелено удостоверение да въвежда ограничителни мерки като например карантина или задължителен тест за пристигащите от друга държава. В този случай, държавата членка трябва да уведоми Комисията и всички останали държави членки, както и да представи причините за такива мерки.

Условията за издаване на сертификата са:

  1. За преболедуване – най-рано на единадесетия, но не по-късно от 180-тия ден от деня на първия положителен тест за COVID-19. Тестовете, които се признават са PCR и бързите антигенни, включени в списъка, съставен въз основа на Препоръка 2021/C 24/01 на Съвета. Последните следва да са проведени в специализирани лаборатории – тест, извършен в домашни условия или пък тест за наличие на антитела при преболедуване, не са достатъчни за сдобиване със зелено удостоверение;
  2. За отрицателен тест – проведен в специализирано заведение PCR тест и бързите антигенни тестове, включени в списъка, съставен въз основа на Препоръка 2021/C 24/01 на Съвета;
  3. За ваксинация – лицето да е ваксинирано с ваксина, получила валидно в ЕС разрешение за търговия (към момента тези на Pfizer-BioNТech, Moderna, AstraZeneca и Janssen). Държавите членки имат възможност да издават и по своя преценка да приемат удостоверения за ваксинация, издадени във връзка с други ваксини, одобрени за употреба при спазване изискванията на Директива 2001/83/ЕК или одобрени за спешна употреба от Световната здравна организация (СЗО).

Друг позитив на предложението на ЕК е, че предвижда възможност държавите членки да издават зелено удостоверение и за гражданите на ЕС и членовете на семействата им, които са ваксинирани в трета държава с една от изброените по-горе ваксини. Такова право има и гражданинът на държава извън ЕС, който има право да пътува до страна в Съюза – той може да поиска цифрово зелено удостоверение от държавата членка, до която пътува. Както гражданите на ЕС, които са ваксинирани в трета държава, така и гражданинът на трета страна, който иска да получи зелен сертификат преди пътуване, трябва да представи пред компетентните органи на държавата членка достатъчно информация за процедурата, включително надеждно доказателство за осъществяване на самата ваксинация. Впоследствие държавата членка ще трябва да прецени дали предоставеното доказателство е надеждно, като разполага с право да извърши самостоятелна преценка дали да издаде цифрово зелено удостоверение.

Освен това – предвижда се възможност и трети държави извън ЕС, които отговарят на стандартите заложени в предложения Регламент, да могат да издават зелени удостоверения за гражданите на ЕС и членовете на техните семейства. Така издаваните сертификати могат да бъдат признавани от държавите членки, наравно с издаваните от самите тях сертификати, в случай че Европейската комисия е издала „решение за адекватност“ на приложимите в третата държава стандарти.

По отношение на личните ни данни – цифровото удостоверение съдържа QR код и уникален цифров подпис на издаващия орган, който се определя на национално ниво – например болница, лаборатория, здравен орган. Всички цифрови подписи се съхраняват в база данни в отделните държави членки, а при проверка на границата органите събират данни, които да послужат единствено за оценка на валидността и автентичността на подписа. Това значи, че личните данни, касаещи здравословното състояние няма да бъдат обработвани от проверяващите на граница, а само и единствено в рамките на държавата членка-издател на зеления сертификат, която носи и отговорността за защитата на тези данни.  Освен това, сертификатът се използва директно и без необходимост от допълнителни формалности като процедури по легализация, например.

Така създадената система  за удостоверяване се предвижда да съществува до момента, в който Световната здравна организация обяви края на причинената от COVID-19 извънредна ситуация в областта на общественото здраве.

Предишна публикация
STARTUP Visa – Продължително пребиваване с инвестиции в България за чуждестранни предприемачи от държави извън ЕС
Следваща публикация
Изчерпаемостта на човешкия ресурс
Прочетете още
keyboard_arrow_up
Skip to content