Търговският регистър и регистъра на ЮЛНЦ се обединяват с Имотния регистър чрез нов Единен портал

Споделете тази публикация

На 9 юни 2020 г. стартира поетапното активиране на Единния портал portal.registryagency.bg, който обединява Имотния регистър (ИР) и Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (ТРРЮЛНЦ) към Агенция по вписванията (АВ). Изграждането на новата платформа e с цел модернизация на системите, повишаване на качеството на услугите, осъвременяване на приложния софтуер и достигане до високи нива на сигурност и защита.

Новият портал ще заработи на два етапа:

  1. В периода от 9 юни до 27 юли 2020 г. – възможност за регистриране на потребителски профили, инсталиране на електронен подпис/сертификат от АВ или ПИК на НАП/ и с единствена активна опция за извършване на справки.
  2. От 27 юли 2020 г.– активиране на всички електронни услуги в portal.registryagency.bg и спиране на сега действащите – brra.bg и icadastre.bg

След 27 юли ползването на електронни услуги ще може да се извършва само на portal.registryagency.bg

На първия етап – от 9 юни до 27 юли 2020 г., в новата платформа ще могат да се извършват следните дейности:

  • Регистрация на потребителски профил и инсталиране и присъединяване към потребителския профил на средство за идентификация – електронен подпис/сертификат, издаден от Агенция по вписванията след 23.04.2020 или ПИК на НАП (можете да видите подробно как да направите това тук). От АВ информират, че издадените от нея преди 23.04.2020 г. сертификати няма да могат да се ползват в новия портал.

Присъединяването на средство за идентификация не е задължително условие за регистрацията на профил. Първоначалната идентификация гарантира повишено ниво на сигурност, проследимост на действията и защита на личните данни съгласно европейската регламентация.

  • Да се направи тестово подписване на заявление (процесът стъпка по стъпка е показан тук).
  • Да се извършват справки, за които не се дължи държавна такса. При необходимост може да бъдат преглеждани сканирани документи, сърдържащи се в делата на търговците/ЮЛНЦ. Порталът изисква въвеждането на КЕП/сертификат от Агенция по вписванията/ПИК на НАП.

До публикуване на пълната функционалност на новия портал към 27 юли, заявки на електронни услуги могат да се извършват единствено на старите системи brra.bg и icadastre.bg.

  • Да се извършват новите за Имотен регистър безплатни справки – проверка на статус на заявление, проверка на местонахождение на Служба по вписванията, както и новата функционалност – „Калкулатор за изчисляване на държавни такси“.

Заплащане на такси

Съгласно тарифата за държавните такси събирани от АВ, за използване на услугите се дължи такса, с изключение на държавните институции, които имат право на безплатен достъп. След 27 юли в новия единен портал заплащането на такси за извършване на справки чрез отдалечен достъп от Имотния регистър ще се извършава единствено по електронен път.

Наличните средства по сметка на потребител в icadastre.bg ще бъдат прехвърлени автоматично след 27 юли, ако потребителят е заявил в профила си в новия портал желание за обединяване на профил.

Ползването на новата платформа има следните технически изисквания:

  • актуална версия на операционната система за компютри и смарт устройства (напр. над Windows 8 или MacOS 10 и др.)
  • актуална версия на интернет браузъри като Microsoft Edge based on Chromium, Chrome, Mozilla Firefox или Safari.

Особеност е, че порталът няма да бъде достъпен от устройства със стари, неподдържани от производителите операционни системи и браузъри.

Предишна публикация
Проект за въвеждането на 10-годишна абсолютна погасителна давност за физически лица
Следваща публикация
Проверка на бизнес компетенции на кандидати, чрез „реален бизнес казус“
Прочетете още
keyboard_arrow_up
Skip to content