Политика за личните данни на интернет страницата на „Симбула“ ООД и ползване на „бисквитки“

„Симбула” ООД, ви представя по-долу своята Политика за ползване на „бисквитки“, в която Ви информираме за начина, по който личните ви данни се обработват и какви права притежавате.

Сърфирането в уебсайта на Симбула не означава непременно събирането на вашите лични данни. Симбула предоставя чрез уебсайта си адекватни формуляри за абониране за бюлетина, за заявка за контакт от нас и формуляр за кандидатстване. С попълването на посочените формуляри ни давате вашите лични данни, които ще обработваме за целите, посочени във всеки формуляр.

По този начин Симбула е приела няколко мерки за сигурност, за да гарантира защитата на личните данни, предоставени ни чрез нашия уебсайт, срещу тяхното разпространение, загуба, незаконно използване, изменения, неоторизирано обработване или достъп или друг начин за незаконна обработка на лични данни.

Администратор на лични данни

„Симбула” ООД, гр. София,  ул. „11-ти август” 17, тел. 02 443 59 95, се явява администратор на лични данни, за изброените по-долу цели.

ЛИЧНИ ДАННИ

Под лични данни се разбира всяка информация, свързана с идентифицирано или подлежащо на идентификация физическо лице; физическо лице, което може да бъде идентифицирано, може да бъде идентифицирано пряко или непряко чрез позоваване на идентификатор, като име, идентификационен номер, данни за местоположението, онлайн идентификатор или един или повече фактори, специфични за физическите, физиологичните, генетичните, умствена, икономическа, културна или социална идентичност на физическо лице.

В уеб сайта на Симбула събираме само лични данни, които се считат за необходими за контакта, който Симбула би искал да поддържа с Вас, т.е. име, имейл адрес или телефонен номер.

Информацията може да включва данни за Вашия доставчик, операционна система, вид на браузера, име на домейн, IP адрес на Вашето устройство, час на посещение на страницата, интернет страница, от която сте били препратени чрез линк до страницата на Симбула, интернет страниците, които сте търсили, час и дата на търсенето; при използване формата за контакт на сайта се събират имена на лицето, телефон за контакт, адрес на електронната поща, както и допълнителни данни, които лицето само пожелае да предостави с цел да получи отговор на зададен въпрос или информация, която е получил.

КАК И КОГА СЕ СЪБИРАТ ЛИЧНИ ДАННИ?

Вашите лични данни могат да бъдат събрани:

  • Когато се абонирате за бюлетина на Симбула, по електронна поща или чрез нашия уебсайт;
  • Когато попълвате формуляра „Свържете се с нас“ в нашия уебсайт;
  • Когато заявите регистрацията или участвате в една от събитията на Симбула;
  • Когато изпращате предложение, за да си сътрудничите със Симбула, по електронна поща или чрез нашия уебсайт;

ОСНОВАНИЕ И ЦЕЛИ НА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

Правното основание за обработката на лични данни от Симбула е следното:

 а. Съгласие: Вашите лични данни могат да бъдат обработвани чрез свободно дадени, конкретни, информирани и недвусмислени указания за Вашия субект на данни, желания, чрез които той или тя, чрез изявление или чрез ясни позитивни действия, означава съгласие за обработката на лични данни, свързани с него, от Симбула. Ще поискаме вашето съгласие, когато искаме да ви изпратим нашия бюлетин, да ви поканим на събитията, организирани от или с участието на Симбула, и в случаите на комуникации, свързани с дейността на Симбула.

Що се отнася до процесите за набиране на персонал, ще поискаме вашето съгласие за запазване на вашите лични данни, за да можем да ги разгледаме за бъдещи приложения.

б. В обхвата на предоставянето на услуги: Вашите лични данни ще бъдат обработени, когато са абсолютно необходими за предоставянето на консултации, обучения и съдействие, договорени от Вас.

в. Законни интереси: Вашите лични данни може да са необходими за извършване на определени дейности от Симбула, а именно процеси за набиране на персонал.

ПЕРИОД, ЗА КОИТО ТРЯБВА ДА СЕ СЪХРАНЯВА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Симбула ще пази вашите лични данни само през периода, строго необходим за целта, с която са събрани.

Симбула ще пази вашите лични данни (име, адрес, имейл и телефонен номер) с цел да ви информира за нашите събития и да Ви изпрати поканите, както и за бюлетин и други информационни публикации – докато ни инструктирате да ги изтрием. Ние няма да споделяме вашите лични данни с трети лица, като ви гарантираме законно предвидените права, включително правото на достъп, правото на поправяне и противопоставянето на обработката на вашите лични данни за търговски и директен маркетинг цели.

След като измине определения максимален краен срок, личните ви данни ще бъдат анонимизирани по необратим начин, така, че да могат да се съхраняват от Симбула или безопасно да бъдат унищожени.

ТРАНСФЕР НА ЛИЧНИ ДАННИ

Симбула гарантира, че ще предаде вашите лични данни, само когато сметне за необходимо за целите, описани по-горе, а именно да изпращате бюлетини или други упълномощени от вас съобщения.

Фирмите, които предоставят услуги на Симбула, по-специално компаниите, отговорни за изпращане на бюлетини и съобщенията, описани по-горе, подлежат на договорни условия на същите условия за обработка на лични данни. Тези подизпълнители отговарят за прилагането на адекватни мерки за сигурност, залегнали в Общия регламент за защита на личните данни.

Симбула гарантира, че ще се договори само с доставчици на услуги и други процесори, които демонстрират, че работят в съответствие с Общия регламент.

ПРАВА НА СУБЕКТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

Субектите на лични данни имат право да поискат от Симбула достъп до техните лични данни, както и поправянето, изтриването, ограничаването на обработката на личните им данни, правото на възражение, правото на преносимост на данните и правото да оттеглят съгласието си по всяко време без да се компрометира законосъобразността на процеса, извършен от даденото предварително съгласие. Субектите на данни също имат право на жалба срещу обработването на техните лични данни пред Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) – гр. София, 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2 или на адрес www.cpdp.bg.

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Съдържанието на този уебсайт, включително марки, дизайни, лога, текстове, изображения, аудио и видео материали, е собственост на Симбула, освен ако не е посочено друго чрез препратка към източника на съдържанието. Такова съдържание е защитено в рамките на общите правни условия и международното и националното законодателство относно защитата на интелектуалната собственост. Не е позволено да се показва, възпроизвежда, разпространява, променя, предава или използва съдържанието на настоящия уебсайт по какъвто и да е начин за всяка обществена или търговска цел без предварителното изрично писмено съгласие на Симбула.
Въпреки това, потребителят може да отпечата всяка част от материала на уебсайта, стига той да не бъде променен по никакъв начин, ако се използва за лични и нетърговски цели, и докато указанието за собственост не бъде премахнато.

БИСКВИТКИ

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВАТ БИСКВИТКИТЕ?

„Бисквитките“ са малки файлове с номера и букви, които се съхраняват в браузъра на потребителя, когато посещавате този уебсайт.

Тази информация се използва, за да направи услугата, предоставена на потребителя, по-персонализирана, което позволява да се подобри ефективността на навигационното преживяване, като се увеличи, от една страна, скоростта и ефективността на начина, по който уебсайтът отговаря и от друга страна, необходимостта от многократно въвеждане на същата информация. „Бисквитките“ помагат на уебсайта да разпознае устройството за следващия път, когато потребителят има достъп до него.

Има два вида бисквитки – постоянни и временни или „сесийни“ бисквитки. Постоянните бисквитки се съхраняват като файл на Вашия компютър или мобилно устройство за дълъг период от време. Сесийните бисквитки се поставят временно в компютъра Ви, когато посещавате нашия сайт, но изчезват, когато затворите страницата, което означава, че те не се съхраняват за постоянно на Вашето устройство. Повечето компании използват бисквитки на сайтовете си, за да подобрят използваемостта.

Имайте предвид, че бисквитките не могат да навредят на Вашите файлове или да увеличат риска от вируси в компютъра Ви.

УЕБ САЙТЪТ СИМБУЛА ИЗПОЛЗВА СЛЕДНИТЕ „БИСКВИТКИ“:

PHPSESSID: „бисквитка“, която позволява на уебсайта да реагира на всяко действие, което потребителят изпълнява на уебсайта, като например попълване на формуляр за проучване. Сайтът няма да работи правилно, ако тази „бисквитка“ не се използва.

XMS USER: „бисквитка“, използвана от потребителите на back office. Уебсайтът работи правилно, ако не се използва тази „бисквитка“.

GOOGLE ANALYTICS: позволява да се събира информация за използването на уебсайта. Тази информация се събира анонимно и се използва за създаване на отчети за посещенията на уебсайта, за да се подобрят нейните функционалности.

Всеки браузър позволява на потребителя да приема, отхвърля или изтрива „бисквитките“, а именно чрез избора на подходящи настройки на браузъра. Потребителят може да зададе „бисквитките“ в менюто „опции“ или „предпочитания“ на своя браузър. Ако искате да научите повече за „бисквитките“, включително начинът да разберете защо е създаден и как да ги управлявате и изключвате, посетете www.allaboutcookies.org , който съдържа информация как да управлявате настройките си за доставчиците на няколко навигационни услуги.

Моля да имате предвид, че като деактивирате „бисквитките“, това може да повлияе частично или изцяло на вашето навигационно преживяване чрез уебсайта.

За да предоставите на посетителите по-широк избор от данни за събирането на данните ви от Google Анализ, Google е разработил добавка за изключване на Google Анализ за навигация. Добавката комуникира с JavaScript JavaScript на Google Analytics (ga.js), за да може да посочи коя информация за посещението на уебсайта не трябва да бъде изпратена до Google Анализ. Google Анализ за изключване на навигатора в Google Анализ не възпрепятства изпращането на тази информация на уебсайта или на други услуги на уеб анализа.

ВРЪЗКИ КЪМ ДРУГИ УЕБ САЙТОВЕ

Връзките в уеб сайта на Симбула могат да доведат до други уебсайтове. Симбула не носи отговорност, не одобрява или по никакъв начин поддържа или не се абонира за съдържанието в него, нито за свързаните с него уебсайтове или в него.

Съветваме Ви да прочетете Декларацията за поверителност на всеки от тези уеб сайтове.

СИГУРНОСТ НА ДАННИТЕ

Симбула е възприела адекватни технически и организационни процедури с цел да се избегнат нарушения на сигурността, неправомерен достъп до лични данни, унищожаване или незаконна употреба.

ПРОМЕНИ В НАШАТА ПОЛИТИКА ЗА ЛИЧНИТЕ ДАННИ И ЗА БИСКВИТКИТЕ

Всички бъдещи промени в нашата Политика за бисквитките ще бъдат публикувани на тази страница. Всички промени влизат в сила незабавно, с публикуването на този документ на сайта на Симбула.

keyboard_arrow_up
Skip to content