Политика за защита на личните данни на интернет страницата на „Симбула” ООД

„Симбула” ООД, ви представя по-долу своята Политика за защита на личните данни, в която Ви информираме за начина, по който личните ви данни се обработват и какви права притежавате.

Сърфирането в уебсайта на Симбула не означава непременно събирането на вашите лични данни. Симбула предоставя чрез уебсайта си адекватни формуляри за абониране за бюлетина, за заявка за контакт от нас и формуляр за кандидатстване. С попълването на посочените формуляри ни давате вашите лични данни, които ще обработваме за целите, посочени във всеки формуляр.

По този начин Симбула е приела няколко мерки за сигурност, за да гарантира защитата на личните данни, предоставени ни чрез нашия уебсайт, срещу тяхното разпространение, загуба, незаконно използване, изменения, неоторизирано обработване или достъп или друг начин за незаконна обработка на лични данни.

Администратор на лични данни

„Симбула” ООД, гр. София,  ул. „11 август” 17, тел. +359 2 443 5995, се явява администратор на лични данни, за изброените по-долу цели.

ЛИЧНИ ДАННИ

Под лични данни се разбира всяка информация, свързана с идентифицирано или подлежащо на идентификация физическо лице; физическо лице, което може да бъде идентифицирано, може да бъде идентифицирано пряко или непряко чрез позоваване на идентификатор, като име, идентификационен номер, данни за местоположението, онлайн идентификатор или един или повече фактори, специфични за физическите, физиологичните, генетичните, умствена, икономическа, културна или социална идентичност на физическо лице.В уеб сайта на Симбула събираме само лични данни, които се считат за необходими за контакта, който Симбула би искал да поддържа с Вас, т.е. име, имейл адрес или телефонен номер. Що се отнася до кандидатурите за работа, ние ще съберем и Вашата автобиография само ако ни я изпратите.

КАК И КОГА СЕ СЪБИРА ЛИЧНИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ?

Вашите лични данни могат да бъдат събрани:
а. Когато се абонирате за бюлетина на Симбула, по електронна поща или чрез нашия уебсайт;
б. Когато попълвате формуляра „Свържете се с нас“ в нашия уебсайт;
с. Когато заявите регистрацията или участвате в една от събитията на Симбула;
д. Когато изпращате предложение, за да си сътрудничите със Симбула, по електронна поща или чрез нашия уебсайт;

ОСНОВАНИЕ И ЦЕЛИ НА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ
Правното основание за обработката на лични данни от Симбула е следното: 

а. Съгласие: Вашите лични данни могат да бъдат обработвани чрез свободно дадени, конкретни, информирани и недвусмислени указания за Вашия субект на данни, желания, чрез които той или тя, чрез изявление или чрез ясни позитивни действия, означава съгласие за обработката на лични данни, свързани с него, от Симбула. Ще поискаме вашето съгласие, когато искаме да ви изпратим нашия бюлетин, да ви поканим на събитията, организирани от или с участието на Симбула, и в случаите на комуникации, свързани с дейността на Симбула. Що се отнася до процесите за набиране на персонал, ще поискаме вашето съгласие за запазване на вашите лични данни, за да можем да ги разгледаме за бъдещи приложения.

б. Законни интереси: Вашите лични данни може да са необходими за извършване на определени дейности от Симбула, а именно процеси за набиране на персонал.

в. В обхвата на предоставянето на услуги: Вашите лични данни ще бъдат обработени, когато са абсолютно необходими за предоставянето на консултации и съдействие, договорени от Вас.

ПЕРИОД, ЗА КОИТО ТРЯБВА ДА СЕ СЪХРАНЯВА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Симбула ще пази вашите лични данни само през периода, строго необходим за целта, с която са събрани.

Симбула ще пази вашите лични данни (име, адрес, имейл и телефонен номер) с цел да ви информира за нашите събития и да Ви изпрати поканите, както и за бюлетин и други информационни публикации за периода предвиден в съответните нормативни актове. Ние няма да споделяме вашите лични данни с трети лица, като ви гарантираме законно предвидените права, включително правото на достъп, правото на поправяне и противопоставянето на обработката на вашите лични данни за търговски и директен маркетинг цели.

След като измине определения максимален краен срок, личните ви данни ще бъдат анонимизирани по необратим начин, така, че да могат да се съхраняват от Симбула или безопасно да бъдат унищожени.

ТРАНСФЕР НА ЛИЧНИ ДАННИ

Симбула гарантира, че ще предаде само вашите лични данни, когато сметне за необходимо за целите, описани по-горе, а именно да изпращате бюлетини или други упълномощени от вас съобщения.

Фирмите, които предоставят услуги на Симбула, по-специално компаниите, отговорни за изпращане на бюлетини и съобщенията, описани по-горе, подлежат на договорни условия на същите условия за обработка на лични данни. Тези субекти отговарят за прилагането на адекватни мерки за сигурност, залегнали в Общия регламент за защита на личните данни.

Симбула гарантира, че ще се договори само с доставчици на услуги и други обработващи, които демонстрират, че са в съответствие с Общия регламент.

ПРАВА НА СУБЕКТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

Субектите на лични данни имат право да поискат от Симбула достъп до техните лични данни, както и поправянето, изтриването, ограничаването на обработката на личните им данни, правото на възражение, правото на преносимост на данните и правото да оттеглят съгласието си по всяко време без да се компрометира законосъобразността на процеса, извършен от даденото предварително съгласие. Субектите на данни също имат правото да представят жалба на надзорния орган (Комисия за защита на личните данни (КЗЛД) с адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 (www.cpdp.bg) ил правото на съдебни действия срещу надзорния орган или администратора.

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Съдържанието на този уебсайт, включително марки, дизайни, лога, текстове, изображения, аудио и видео материали, е собственост на Симбула, освен ако не е посочено друго чрез препратка към източника на съдържанието. Такова съдържание е защитено в рамките на общите правни условия и международното и националното законодателство относно защитата на интелектуалната собственост. Не е позволено да се показва, възпроизвежда, разпространява, променя, предава или използва съдържанието на настоящия уебсайт по какъвто и да е начин за всяка обществена или търговска цел без предварителното изрично писмено съгласие на Симбула.

Въпреки това, потребителят може да отпечата всяка част от материала на уебсайта, стига той да не бъде променен по никакъв начин, ако се използва за лични и нетърговски цели, и докато указанието за собственост не бъде премахнато.

БИСКВИТКИ

„Бисквитките“ са малки файлове с номера и букви, които се съхраняват в браузъра на потребителя, когато посещавате този уебсайт.

Тази информация се използва, за да направи услугата, предоставена на потребителя, по-персонализирана, което позволява да се подобри ефективността на навигационното преживяване, като се увеличи, от една страна, скоростта и ефективността на начина, по който уебсайтът отговаря и от друга страна, необходимостта от многократно въвеждане на същата информация. „Бисквитките“ помагат на уебсайта да разпознае устройството за следващия път, когато потребителят има достъп до него.

Уеб сайтът Симбула използва следните „бисквитки“:

Категория Необходими

PHPSESSID
Цел на бисквитката: запазва състоянието на сесията в при зареждане на различни страници

Категория Статистика

__utm.gif
Цел на бисквитката: Проследяващ код на Google Analytics, който записва детайли за потребителския браузър и компютър

__utma
Цел на бисквитката: Събира данни за броя на посещенията за конкретен потребител, включително за първото и най-скорошното посещение. Използва се от Google Analytics

__utmb
Цел на бисквитката: Регистрира точно време на влизане в сайта. Използва се от Google Analytics за изчисление на продължителността на посещението.

__utmc
Цел на бисквитката: Регистрира точно време на излизане от сайта. Използва се от Google Analytics за изчисление на продължителността на посещението.

__utmt
Цел на бисквитката: Използва се за регулиране на скоростта на заявките до сървъра

__utmz
Цел на бисквитката: Събира данни за това откъде идва посетителя, какъв търсещ механизъм е използвал, каква връзка го е довела в сайта и каква ключова дума е била използвана. Използва се от Google Analytics.

Категория Маркетинг

NID
Цел на бисквитката: Регистрира уникален идентификационен номер, който идентифицира устройството на завръщащ се потребител. ID-то се използва за таргетирани реклами.

Можете да премахвате „бисквитките“, съхранени в компютъра си, чрез настройките на браузъра. Друга възможност е да контролирате някои „бисквитки“ на трети страни, като използвате платформа за подобрение на поверителността, като например optout.aboutads.info или youronlinechoices.com. За повече информация относно „бисквитките“ посетете allaboutcookies.org.

Връзки към други уеб сайтове

Връзките в уеб сайта на Симбула могат да доведат до други уебсайтове. Симбула не носи отговорност, не одобрява или по никакъв начин поддържа или не се абонира за съдържанието в него, нито за свързаните с него уебсайтове или в него.
Съветваме Ви да прочетете Декларацията за поверителност на всеки от тези уеб сайтове.

СИГУРНОСТ НА ДАННИТЕ

Симбула е възприела адекватни технически и организационни процедури с цел да се избегнат нарушения на сигурността, неправомерен достъп до лични данни, унищожаване или незаконна употреба.

Skip to content