Healthtech Startup

Клиентът се свърза с нас в началото на 2020г. Компанията разполага със задълбочена медицинска и IT експертиза и настоящ външен счетоводител. Обърнаха се към Симбула в търсене на финансов директор на непълен работен ден. Не бяха сигурни колко обем работа ще има и предпочетоха неангажираща консултантска форма на ангажимент, при която да помагаме само когато и колкото нужда има. От тогава заедно изградихме бизнес модела, финансовото планиране и отчетност на компанията, подготвихме компанията за външно финансиране и дори ходихме заедно на инвеститорски срещи.

keyboard_arrow_up
Skip to content