Развоен ценър

Клиентът се свърза с нас 2018. По това време бяха около 50 човека, под шапката на местна IT фирма. По това време предстоеше откупуване на екипа, създаване на собствено дъщерно дружество и изграждане на нужната инфраструктура за новия бизнес. Наскоро беше командирован управител, който да поеме разрастването на новата единица. Новото дъщерно дружество имаше нужда от счетоводство и ТРЗ, финансово и данъчно планиране, подробна месечна финансова отчетност към дружеството майка и правни услуги. С радост поехме новото предизвикателство и няколко години продължаваме да се грижим старателно за клиента, вече наближаващ 150 човека персонал.

keyboard_arrow_up
Skip to content