Промени в Кодекса на труда, насърчаващи съвместяване на трудовите и семейните ми задължения

Споделете тази публикация

Какви права имам като служител, ако съм баща (или осиновител) на дете до 8-годишна възраст?

  • Имам гарантирано право на парично обезщетение от държавното обществено осигуряване за ползването на отпуск за отглеждане на дете до 8-годишна възраст; паричното обезщетение е в размер, определян всяка година със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване. От 01.04. до 31.12.2022 г. размерът на обезщетението е 710 лв.
  • Имам право да ползвам такъв отпуск в размер на два месеца (наведнъж или на части), ако не съм ползвал прехвърлен от майката отпуск по чл. 163, 164 или 164а от КТ – за бременност и раждане, за отглеждане на дете до 2-годишна възраст или за отглеждане на дете, настанено при близки и роднини или в приемно семейство; ако пък съм ползвал такъв отпуск за по-малко от 2 месеца, имам право на отпуск за отглеждане на дете до 8-годишна възраст в размер на разликата между два месеца и ползвания отпуск;
  • Имам право времето, през което съм ползвал такъв отпуск, да ми бъде зачетен като трудов стаж.

** Изготвени са проекти на изменения и допълнения на Наредбата за работното време, почивките и отпуските (НРВПО) и Наредбата за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване (НПОПДОО). С тези проекти се цели разписването на подробна процедура по използването на отпуска за отглеждане на дете до 8-годишна възраст.

 

Какви права имам като служител, ако имам индивидуални потребности, произтичащи от трудовите ми задължения?

В случай че съм служител, който е родител (осиновител) на дете до 8-годишна възраст или полагам грижи за родител, дете, съпруг, брат, сестра и родител на другия съпруг или други роднини по права линия поради сериозни медицински причини, то с новите изменения и допълнения в Кодекса на труда имам редица възможности, за да приспособя режима си на работа с тези индивидуални лични потребности.

Мога да предложа на работодателя си изменение за определен период на трудовото правоотношение, свързано с продължителността и разпределението на работното ми време, с преминаване към работа от разстояние, както и други изменения, които да улеснят съвместяването на трудовите и семейните ми задължения. В случай че работодателят ми откаже отправеното от мен предложение за изменение на трудовото ми правоотношение, той е длъжен в 14-дневен срок да ми предостави мотивиран писмен отговор за отказа си.

Предишна публикация
Нормативни актове в изпълнение на Плана за възстановяване и устойчивост на Република България
Следваща публикация
Промени в Кодекса на труда, насърчаващи сигурността и предвидимостта на трудовото правоотношение
Прочетете още
keyboard_arrow_up
Skip to content