Условия за участие в семинарите на Симбула

1. Резервация за участие

Резервацията на Вашето място за участие в избрания от Вас семинар ще Ви бъде потвърдено, с изпращане на проформа-фактура, след получаването от страна на Симбула на попълнена Регистрационна форма.

Вашето място за участие ще бъде резервирано за 5 /пет/ дневен срок от получаване на проформа-фактурата, в който срок следва да бъде заплатена и таксата за участие.

2. Заплащане на участието

Правото Ви на участие в семинара възниква при заплащане на таксите за участие, както следва:

IBAN: BG14BGUS91601009885300
BIC: BGUSBGSF
Титуляр: Симбула ООД
Банка: Българо – Американска Кредитна Банка АД
Основание: Участие в семинар и името на участника/ците

При незаплащане на таксата за участие в 5 /пет/ дневния срок мястото Ви ще бъде освободено, в полза на други желаещи участници.

Моля да имате предвид, че в случай на провеждане на семинар на място, то семинарните такси не включват хотелско настаняване за участници от други градове.

3. Отказ от участие

Отказ от участие е възможно да бъде направен до 5 /пет/ дни, преди датата на събитието, при което заплатените такси за участие се възстановяват в пълен размер.

При отказ от участие по-късно от 5 /пет/  дни преди датата на събитието, заплатените такси не подлежат на възстановяване, но участието може да бъде прехвърлено за следващ семинар, организиран от Симбула  или партньорите на дружеството, за което се заплаща еднократна такса в размер на 50 (петдесет) лв. без ДДС на участник.

4. Други условия

 Симбула  си запазва правото да осъществява промени в темите и/или лекторите – при възникването на непредвидени обстоятелства, без за това да е нужно предварително уведомяване.

При нужда от отмяна на семинара, заплатените такси ще бъдат възстановени в пълен размер. Симбула  не дължи никакви допълнителни обезщетения в случай на промени в темите и/или лекторите или отмяна на семинара.

Симбула си запазва правото да извършва снимки по време на провеждането на семинара, при спазване на законовите изисквания за защита на личните данни.

Прехвърляне правото на участие в семинара, от представител на една компания на друг представител от същата компания, може да бъде извършено по всяко време, след изпращане на уведомление по електронната поща до Симбула.

keyboard_arrow_up
Skip to content