Екипът на Финансово-счетоводна къща Симбула се състои от висококвалифицирани, мотивирани специалисти, работещи за ползите на своите клиенти. Финансово-счетоводната къща разполага с необходимото кадрово, ресурсно, материално и информационно обезпечение, за да предостави на клиентите си първокачествена комплексна услуга в областта на счетоводството, данъците и осигуряването.

Управителят на финансово-счетоводна къща Симбула, както и всички нейни служители, притежават магистърска или бакалавърска степен по счетоводство, финанси, икономика или управление и организация на труда.

Експертният екип на Симбула следи за всички актуални нови изменения в нормативната уредба на страната, отнасящи се както до финансовата, така и до фискалната политика. Тя предлага адекватни и своевременни решения на приетите изменения, регламентиращи бизнеса на клиентите си.

Дилян Цветанов – Управляващ партньор
Контакт

Дилян Цветанов е съосновател и управляващ партньор на Симбула ООД. Господин Цветанов има дългогодишен и богат опит в сферата на счетоводството, ТРЗ, данъчното и осигурителното законодателство. Преди да стане управител и съдружник в Симбула ООД, той е главен счетоводител на фирми, опериращи в различни отрасли на икономиката.

Господин Цветанов завършва образованието си със степен Магистър със специалност „Счетоводство и Контрол“ в Стопанска Академия „Д.А. Ценов“ – Свищов. Притежава удостоверения за завършени курсове–специализации по: „Валутен и Митнически Контрол“ и „МСФО/МСС“.

Живко Иванов – Управляващ партньор
Контакт

Живко Иванов е съосновател и управляващ партньор на Симбула ООД. Живко има богат опит в областта на мениджмънта, финансите, данъчните консултации, M&A консултациите и рисковия капитал. Преди присъединяването си към Симбула ООД, Живко има дългогодишен опит във финансовия мениджмънт на редица фирми от сферата на здравеопазването, финансовите услуги и IT услугите. Заемал е редица ръководни постове, като член на управителни съвети и финансов директор.

Татяна Стамова – Главен счетоводител
Контакт

Татяна Стамова е главен счетоводител в Симбула ООД. Госпожа Стамова притежава дългогодишен опит като главен счетоводител. Работила е като главен счетоводител и одитор в СЕП Сървис ЕАД, СЕП България АД, Профит Консулт ООД, Транс Травел ООД, Ем Ес Про ООД, Дружество за заетост ООД.

Госпожа Стамова притежава две Магистърски степени в специалности „Счетоводство и Контрол“ в Бургаски Свободен Университет – гр. Бургас и „Застраховане и Социално дело“ в Стопанска Академия „Д.А. Ценов“ – Свищов.

Десислава Василева – Счетоводител
Контакт

Десислава Василева Василева е счетоводител в Симбула ООД. Госпожа Василева има богат опит като счетоводител, като е работила във ВАИ Инвест Холдинг АД, ВАИ Холдинг ООД, Инкомс Телекомс Холдингс АД, Хаглайтнер България ООД, Ес Джи Пи Биодайнамикс ООД, Милрей АД.

Госпожа Василева завършва образованието си със степен Магистър със специалност „Икономика и Управление на Кооперациите“ в Университет за Национално и Световно Стопанство“ (УНСС) – гр. София.

Иван Бъчваров – Счетоводител
Контакт

Иван Бъчваров е счетоводител в Симбула ООД. Господин Бъчваров има дългогодишен опит и като помощник одитор и главен счетоводител. Работил е в Балканстрой АД, Ърнст и Янг България ЕООД, Експерт – М ООД, Одиторска компания ООД, Топлофикация- Бургас ЕАД, Хемус трейд и Ко АД, Вектор 1 ООД, ФСО Марин Лилов.

Господин Бъчваров завършва образованието си със степен Магистър със специалност „Счетоводство и Контрол“ в Икономически Университет – гр. Варна.

Често задавани въпроси
Тук можете да откриете отговорите на най-често задаваните въпроси свързани с воденето на съвременно счетоводство и спазването на финансовото законодателство на България и ЕС. Потърсете отговори
Пазарни анализи
Финансово здрава ли е системата на Здравеопазване в България? Виж всички анализи
Свали бланки
Разгледайте най-често използваните счетоводни документи и свалете необходимите ви бланки, които можете да попълните и изпратите на нас или вашите контрагенти. Попълни и изпрати