Финансово-счетоводна къща Симбула е създадена през 2010 г. като специализирано счетоводно предприятие, което предлага професионално финансово-счетоводно обслужване и консултиране на фирми c дейност в различни сфери на икономиката.

Финансово-счетоводна къща Симбула разполага със:

  • Висококвалифициран екип от специалисти
  • Счетоводен, складов, търговски и ТРЗ софтуер.
  • Цифров сертификат за универсален електронен подпис за обмен на данни с институциите.
  • Оn-line банкиранe и бърз обмен на информация с клиенти по електронен път.

Нашата мисия е чрез изграждане на дългосрочни бизнес взаимоотношения с клиента да допринасем за успешното развитие на неговия бизнес. Финансово-счетоводна къща Симбула работи при условия за пълна конфиденциалност по желание на клиента.

Често задавани въпроси
Тук можете да откриете отговорите на най-често задаваните въпроси свързани с воденето на съвременно счетоводство и спазването на финансовото законодателство на България и ЕС. Потърсете отговори
Пазарни анализи
Финансово здрава ли е системата на Здравеопазване в България? Виж всички анализи
Свали бланки
Разгледайте най-често използваните счетоводни документи и свалете необходимите ви бланки, които можете да попълните и изпратите на нас или вашите контрагенти. Попълни и изпрати